چهارشنبه 6 شهریور 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

آيا حضرت آقای شما مسلمان است؟ نيما راشدان

نيما راشدان
تمنای من از طرفداران آقای خامنه ای که بابت وبلاگ نويسی و روزنامه نگاری در مدح حضرت آقا حقوق و مزايا دريافت می کنند اين است: يک نمونه و فقط يک نمونه از آغاز بعثت پيامبر تا کنون، حتی از مراجع و حتی از آيت الله خمينی مثال بياوريد که يک رهبر يا فقيه و يا حتی يک روحانی ساده، قتل عام زن و کودک مسلمان در جايی از جهان را صراحتا "رهبری قابل تقدير" خوانده باشد

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


پاسخ من به سوال فوق منفی است، آيت الله سيد علی خامنه ای رهبر مذهبی و سياسی ايران به استناد دهها دليل روشن و غيرقابل انکار اساسا نه اعتقادی به نبوت حضرت محمد، پيامبر مسلمين دارد و نه از پايه مقيد به بديهی ترين اصول آيين اسلام است. قبول نداريد؟

با يک نمونه بسيار ساده شروع می کنيم، اکتبر سال گذشته آقای خامنه ای ميزبان ولاديمير پوتين رهبر فدراسيون روسيه بود، گزارش آن ديدار توسط دفتر رهبری منتشر و بخشهايی از سخنان آقای خامنه ای در تمجيد از پوتين از شبکه سراسری خبر پخش شد( فيلم اينجا) - سخنان آقای خامنه ای و لحن و نگاه ملتمسانه او به صورت و دستان ولاديمير پوتين صحنه هايی اشمئزاز آوراند. حالا اين چه ربطی به مسلمانی ايشان دارد؟ ربطش اينجاست : آقای پوتين محبوبيت خود ميان اکثريت ارتدکس روس را از عملکرد آهنينش عليه مسلمانان چچنی ، اينگوش و داغستانی دارد. هدف نوشته حاضر نقد عملکرد روسيه در چچن نيست. روسيه خوب يا بد، جای خودش - سوال ما اين است که پيشوای مسلمانان جهان طرف که را گرفته است؟

سوای از بحث چچن و روسيه، تلاش من تنها اثبات اين مدعاست که آقای خامنه ای ذره ای به آيينی که به نامش مشغول کشورداری است اعتقاد ندارد. بله به همين سادگی.

تمنای من از طرفداران آقای خامنه ای که بابت وبلاگ نويسی و روزنامه نگاری در مدح حضرت آقا حقوق و مزايا دريافت می کنند اين است « يک نمونه و فقط يک نمونه از آغاز بعثت پيامبر تا کنون، حتی از مراجع و حتی از آيت الله خمينی مثال بياوريد که يک رهبر يا فقيه و يا حتی يک روحانی ساده، قتل عام زن و کودک مسلمان در جايی از جهان را صراحتا «رهبری قابل تقدير» خوانده باشد. يک نمونه مثال آوريد که يک عالم مسلمان در جنگ ميان ارتش مسيحی و مردمان بی دفاع مسلمان طرف ارتش مسيحی روس را گرفته باشد. يک نمونه اگر آورديد من ادعای خود را پس گرفته، حضرت آقای شما دوباره مسلمان می شود »
صحنه هايی که حضرت آقا - ولاديمير پوتين را به خاطر آن رهبر بزرگ می خواند عبارت است از آتش زدن کودکان چچن جلوی چشم مادران، بستن بمب دور بدن روزنامه نگاران محلی و منفجر کردن آن، قتل عام و محو چند روستا با همه ساکنانش و داير کردن اردوگاههای مرگ و تجاوز دست جمعی سربازان مست روس به زنان و دختران چجنی. حضرت آقا اينها را رهبری مقتدر و مقاوم روسيه می خواند.

از روسيه به اروپا بازگرديم، مشکل صربهای مسلح افراطی با بوسنی و يا کوزوو، جز اسلام چه بود؟ اساسا در گفتمان راديکال ارتدکس- ناسيوناليست صرب، مسلمانان اروپا بازماندگان متجاوزين عثمانی اند و همه بايد از بين بروند. حضرت آقا اينجا طرفدار کيست؟ مسلمانان اهل پريشينا که منتظر حمايت ايران و به رسميت شناخته شدن کوزووو بودند و يا ژنرال صرب رادکو ملاجيچ، قصاب سربرنيتسا، که هشت هزار انسان مسلمان بی دفاع را در يکروز به گلوله بست. حضرت آقای خامنه ای اينجا هم طرف ژنرال فراری صرب را گرفت و به مسلمانان کوزوو از ژشت خنجر زد.

من می توانم اينجا ليستی ارائه کنم از مواردی که حضرت آقا با قاتلين مسلمانان به لحاظ سياسی هم پيمان شده، حتی در مواردی برايشان سلاح فرستاده است: از قره باغ گرفته تا استان القاعده در الانبار عراق، از چچن تا کوزوو و ...

حال باز شما واقعا سيد علی خامنه ای را مومن به خدا و روز جزاء می دانيد؟ شوخی می فرماييد دوست عزيز!

***

توضيح: دسته بندی انسانها به مسلمان و غيرمسلمان و حمايت مذهبی و گزينشی از آدمها، تفکری بدوی و بنيادگراست. طبعا من اينگونه نمی انديشم. منتهی همه ادعای آقای خامنه ای اين است که من رهبرم، چرا که قرار است از مسلمانان جهان حمايت کنم، دروغی که مرغ پخته را در ديگ به خنده می اندازد. نمونه اش همين صورتبندی مناقشه اوستيا در رسانه های اين آقاست،آنها اوستيا، اقليمی با اکثريت مسيحی ارتدکس و روس را کشوری مسلمان می خواندند که توسط صهيونيست ها مورد هجمه قرار گرفته است. و ما بايد به ياری پوتين بشتابيم برای حمايت از برادران مسلمان مان.

واقعا چه قدر شرم آور و دردناک است، وقتی يک انسان مسلمان و معتقد، جمعی را بنگرد که همه مقدساتش را به دروغ و سياهکاری آلوده اند تا بلکه دو روز بيشتر بمانند و البته نمی مانند.

Copyright: gooya.com 2016