جمعه 12 مهر 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

آقای کـُردان؛ خجالت بکش! نامه ای به علی کردان به بهانه جعلی بودن مدرک دانشگاهی اش، داريوش سجادی

داريوش سجادی
جنابعالی با تذبذی که تا قبل از آشکار شدن بی اعتباری مدرک تحصيلی تان بمنظور اختفای آن بی اخلاقی از خود نشان داديد، جرم خود را سنگين تر کرده و متاسفانه دروغگوئی را تا بالاترين سطح وزارت در جمهوری اسلامی ايران نهادينه کرديد و اکنون نيز بی آزرمی را به جائی رسانده ايد که با سفيه فرض کردن مردم ايران اصرار می ورزيد تا به ايشان بقبولانيد در اين ماجرا بی تقصير و بی اطلاع بوده و حراميان جنابعالی را فريب داده اند

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


dariushsajjadi@yahoo.com

جناب آقای کـُردان
فضاحت جعلی بودن مدرک دکترای جنابعالی يادآور طعنه گزنده مرحوم «جلال آل احمد» است که بيش از ۴۰ سال پيش و در فضای «احساس تشخص جامعه بظاهر فرهنگی ايران» پشت عنوان «دکترا» خطاب به ايشان اظهار داشت:
خدا را شکر می کنم که از وسوسه دکترا گرفتن مصونم داشت.
وسوسه ای که تاکنون نيز گريبان گير خرده فرهنگ جامعه دانشگاهی و غير دانشگاهی ايران بوده تا جائی که جنابعالی را نيز که علی الظاهر قبل از شيفتگی به «متظاهر به عالم بودن» می بايست تشنه طلب علم از مهد تا لحد می کرد به آن درجه از حضيض واداشت تا برای ارضای آن «نياز روانی تشخص طلبانه» با اعتبار و آبروی يک ملت و حکومت بازی کنيد و لکه ننگ و شرم آوری را به امضای خود و با بدنامی در پيشينه و تاريخ سياسی ايران ثبت کنيد.

جناب آقای کردان
کاش فضاحت جعلی بودن مدرک دکترای جنابعالی تا همين سطح باقی می ماند اما متاسفانه جنابعالی با تذبذی که تا قبل از آشکار شدن بی اعتباری مدرک تحصيلی تان بمنظور اختفای آن بی اخلاقی از خود نشان داديد، جرم خود را سنگين تر کرده و متاسفانه دروغگوئی را تا بالاترين سطح وزارت در جمهوری اسلامی ايران نهادينه کرديد و اکنون نيز بی آزرمی را به جائی رسانده ايد که با سفيه فرض کردن مردم ايران اصرار می ورزيد تا به ايشان بقبولانيد در اين ماجرا بی تقصير و بی اطلاع بوده و حراميان جنابعالی را فريب داده اند.

جناب آقای کردان
از فرصت مقتضی نهايت بهره را ببريد و چنانچه مطابق ادعای خود در نامه به رئيس جمهور، قدردان حسن اعتماد ايشان و انشاالله مردم هستيد شخصاً بار ايشان و مردم ايران را از اين بی آبروئی سبک کنيد و خود به استقبال خروج از کابينه برويد.

جناب آقای کردان
باعث کمال تاسف است که طی کمتر از ۲۰ سال شاهد چنين دگرگونی باشيم که دو دهه پيش نوجوانان اين مملکت برای رساندن خود به خط مقدم و دفاع از کيان دين و ميهن شان دست در شناسنامه خود می بردند و با جعل تاريخ تولد شان خود را جهت ورود به رقابت حضور در جبهه های جنگ به دروغ برخوردار از سن قانونی می کردند و اکنون صاحب منصبانی چون جنابعالی در سودای وزارت و صدارت چنين بی شرمانه از اعتبار يک ملت برای تامين جاه طلبی ها و کمبودهای روانی شان هزينه می کنند.

جناب آقای کردان
می دانم وزارت شيرين تر از عسل نزد شماست تا جائی که با لو رفتن اجتناب ناپذير آن مدرک مجعول باز هم «سياست ورزی»! کرديد و بمنظور ابقا و ماندگاری خود در پست وزارت خطاب به رئيس جمهور نوشتيد:
بديهی است اينجانب با قدرشناسی از حسن اعتماد رياست محترم جمهوری و مجلس شورای اسلامی، با احساس آمادگی و انگيزه بيشتر، در خدمت اهداف بلند انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران خواهم بود و تمامی تلاش خود را در خدمت به کشور و مردم عزيز به‌کار خواهم بست.

جناب آقای کردان
علی رغم تصور و تخيل تان از فراست و زيرکی خود، متوجه نشده و نيستيد که با اين پاراگراف، آشکارتر شهوت تان به پست و سمت و قدرت را به مردم اثبات کرديد. ترجمه نچندان سخت اين بخش از نامه جنابعالی به رئيس جمهور اعلام خاکساری ذليلانه ای است برای ماندن بر کرسی وزارت بدين معنا که با توجه به حذف وزير قبلی از وزارت کشور تنها به اتهام استقلال رای و ارائه هم زمان گزارش و گردش کارش به مقام ارشد و «ارشدتر»! خود، جنابعالی در حال دادن اين تضمين متابعت به رئيس جمهوريد که:
فضاحت جعل مدرک به اندازه کافی سطح و قواره و موجوديت اينجانب را در مقابل رئيس جمهور تقليل داده تا معظم اله بتوانند «علی کردان» را به عنوان وزيری تحت الامر و قابل اطمينان و مديون و نمک پرورده و بی خطر، بپذيرند!

جناب آقای کردان
رها کنيد اين حُب وزارت و شهوت قدرت را. حتی چنانچه همه ادعاهای جنابعالی مبنی بر فريب خوردن و بی اطلاعی تان از جعلی بودن آن دکترای لعنتی برخوردار از صحت باشد در يک نکته نمی توان شک کرد و آن اينکه علی کردان برای مدرک دکترا تا آن اندازه ارزش و اعتبار قائل است که حاضر می شود بدون طی مراحل قانونی بمنظور تصاحب آن کسوت علمی راه ميان بُر را انتخاب کند. حال با توجه به چنين «شيفتگی قابل تقديری» که از خود در طی مدارج علمی نشان داده ايد شايسته نيست بمنظور اثبات آن به مردم عطای وزارت را به لقايش ببخشيد و وقت خود را صرف تحصيل واقعی در دوره دکترا در هر رشته مورد دلخواه خود فرمائيد تا پس از چند سال اين بار واقعاً برخوردار از مدرک و عنوان دکترا شويد؟ ارزنی هم دلنگران خالی ماندن پست وزارت کشور نباشيد و مطمئن باشيد همانطور که بنيان گذار جمهوری اسلامی در وصيت نامه خود تصريح داشتند:
با رفتن يک خدمتگزار در سد آهنين ملت خللی حاصل نخواهد شد که خدمتگزاران بالا و والاتر در خدمتند.

داريوش سجادی
۱۱مهر۸۷

Copyright: gooya.com 2016