چهارشنبه 10 آبان 1385

آزادی آخرين گروگان تاسوکی هم‌زمان با پخش صدايی شبيه ريگی، بازتاب

در همين زمينه، نکونام، رئيس دادگستری سيستان‌وبلوچستان گفت: با توجه به عملکرد ما در منطقه در اين مدت کم، حتی خود بزرگان اهل سنت نيز بارها گفته‌اند و می‌گويند که من شيعه و سنی را فرق نمی‌گذارم و در ميان چند شروری که همين ديروز اعدام کرديم، هم شيعه بود و هم سنی.

هم زمان با پخش صدايی مشابه سخنان سرکرده گروه تروريستی جندالله، آخرين گروگان اين گروه در حادثه تاسوکی، آزاد شد.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، خدابخش باغبانی، دارای شغل آزاد بوده و در شب ۲۵ اسفند سال گذشته در مسير جاده زابل به زاهدان در تردد بوده است که گروه جندالله وی را به گروگان می‌گيرد.

خاطرنشان می‌شود در حادثه تروريستی تاسوکی ۲۲ نفر از هموطنانمان به شهادت رسيدند و هفت تن گروگان گرفته شدند که از گروگان‌ها يک تن (محمد شاهبازی) به شهادت رسيد و شش تن ديگر با فاصله های زمانی آزاد شدند.

سخنانی با صدای شبيه ريگی
از سوی ديگر پس از غيبت چند ماهه «عبدالمالک ريگی»، تروريست مشهور عامل تاسوکی، که در صورت زنده بودن با هدف فرار از دست مجريان قانون و مأموران انتظامی، مجبور به اختفا در کشورهای همسايه و کوهستان‌ها شده، پس از انتشار خبر «بازتاب» درباره مفقود شدنش شخصی با صدايی شبيه ريگی در گفت‌وگو با يک راديوی سلطنت‌طلبان، مطالب خنده‌آوری را مطرح کرد.

به نظر می‌رسد اين گفت‌وگو ـ در صورت واقعی بودن ـ برای برون‌رفت گروه تروريستی جندالله از بحران هويت و مرگ تدريجی انجام شده، اما جالب اينجاست که در آن يک تروريست طالبانی و خشن از تريبون سلطنت‌طلب‌ها، سخن از آزادی، دمکراسی و ليبراليسم به ميان می‌آورد!

فرد مذکور بدون اشاره به ناتوانی خود و همدستانش در برابر مأموران امنيتی و انتظامی ايران، که موجب شده است خصوصا در يک ماه اخير، موفق به انجام هيچ‌گونه عمليات اغتشاش‌آفرينی در منطقه نشود، گفت: نيروهای ايرانی هر روز با لباس جديد و اتومبيل‌های پيشرفته در منطقه حاضر می‌شوند تا ما را بترسانند، حال آن‌که ما هيچ دلهره‌ای نداريم و همچنان به کارهای خود ادامه می‌دهيم.

وی در ادامه سياست‌های تروريست‌ها در زمينه تفرقه‌افکنی مذهبی در سيستان‌وبلوچستان گفت: حکومت ايران، تنها با اهل سنت مبارزه می‌کند و با افراد شيعه کاری ندارد.
اين در حالی است که گزارش‌های منابع خبری، حکايت از آن دارند که گروه عبدالمالک ريگی، در حال فروپاشی بوده و بسياری از اعضای آن، دستگير يا معدوم شده‌اند.

نکونام: برخورد ما شيعه و سنی ندارد
در همين زمينه، نکونام، مشاور رئيس قوه قضائيه و رئيس دادگستری سيستان‌وبلوچستان که با ابلاغ ويژه قضائی، چند ماهی است کار خود را در منطقه آغاز کرده است، ضمن رد ادعای برخورد انحصاری با اهل سنت گفت: با توجه به عملکرد ما در منطقه در اين مدت کم، حتی خود بزرگان اهل سنت نيز بارها گفته‌اند و می‌گويند که من شيعه و سنی را فرق نمی‌گذارم و نشانه درستی اين سخن نيز اين است که در ميان چند شروری که همين ديروز به خاطر قتل و غارت و ترورهای انجام شده اعدام کرديم، هم شيعه بود و هم سنی.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


وی درباره آخرين وضعيت نيروهای ريگی و ديگر اشرار منطقه و شايعاتی که حکايت از برخی اقدامات ضدامنيتی در گوشه و کنار منطقه دارد، اظهار داشت: می‌توان گفت، در چند هفته اخير شاهد هيچ‌گونه فعاليت خاصی از سوی اين گروه‌ها نبوده‌ايم و تنها کاری که آنان توانسته‌اند انجام دهند، اين است که با پخش شايعه و ايجاد جو روانی در منطقه برای ترساندن و تهديد مسئولان و مردم، سعی در به آشوب کشاندن و اغتشاش‌آفرينی دارند که با همکاری نهادهای مسئول، اين توطئه نيز ناکام مانده است.

هلاکت ۳ تن از تروريست‌ها
اما آخرين گزارش‌ها از هلاکت ۳ تن از تروريستهای گروه جندالله حکايت دارد. بر اساس پيام اينترنتی دريافت‌شده از اين گروه سه تن از اين افراد به نامهای عبدالحميد سراوانی، بهزاد ناروئی و احمد دهمرده به هلاکت رسيده‌اند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آزادی آخرين گروگان تاسوکی هم‌زمان با پخش صدايی شبيه ريگی، بازتاب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016