دوشنبه 29 تیر 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


نگاهی به برخی معیارهای انتخابات آزاد، سالم و منصفانه و مقایسه آن با انتخابات در ایران، مهناز پراکند

مهناز پراکند
تا زمانی که همه آحاد ملت از حق تشکیل، اداره و عضویت در احزاب سیاسی و نهادهای مدنی برخوردار نباشند و تا زمانی که حتی یک نفر به علت عضویت در گروه سیاسی یا مدنی و یا اعتقادی در زندان است یا از فعالیت های اجتماعی محروم است، نمی توان مدعی آزادی بیان، آزادی احزاب و آزادی تجمعات که پایه و اساس انتخابات آزاد و سالم است، بود ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

نامه رابرت ردفورد در حمایت از اعتصاب غذای نیویورک

خبرنامه گویا - رابرت ردفورد بازیگر و کارگردان نامدار آمریکا، طی نامه ای از اعتصاب غذای سه روزه ی روشنفکران و هنرمندان ایرانی در برابر سازمان ملل متحد در نیویورک حمایت به عمل آورد. او نوشته است:

"حوادث یک ماه گذشته ایران تکان دهنده بود. بسیاری از مردم در این رویداد کشته، و صدها انسان بی گناه زندانی شدند. من قویاً از حقوق بشر مردم ایران دفاع می کنم. اعتصاب غذا در برابر سازمان ملل یک شیوه ی جلب توجه جهان نسبت به وضعیت اسفبار زندانیان سیاسی درایران است. من از این تلاش حمایت می کنم، و دخترم، ایمی ردفورد، به نشان بیان همبستگی ام با ملت ایران، و به امید دست یافتن به هدف انسانی آزادی زندانیان سیاسی در ایران در آنجا حضور خواهد یافت".

رابرت ردفوردتبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


"Political events in Iran over the past month have been dramatic. Many
have been killed and hundreds of innocent people have been imprisoned.
I strongly defend the human rights of the people of Iran. A hunger
strike in front of the United Nations is one way of drawing world
attention to the plight of political prisoners in Iran. I support this
effort and my daughter, Amy Redford, will be there as an expression of
solidarity with the Iranian people, and in the hope of achieving the
humanitarian goal of freeing political prisoners in Iran.”

Robert Redford


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016