پنجشنبه 21 مرداد 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

فاطمه رجبی: به دليل وجود رای گيری، با سيستم جمهوری مخالفم، کلمه

فاطمه رجبی با تاکيد بر اينکه يکی از معضلات نظام جمهوری، همين رای گرفتن ها می باشد"، خواستار حذف پست رياست جمهوری از کشور شد و اظهار عقيده کرد "کشوری که رهبر و به خصوص رهبری ولايت فقيه با اختيارات تام دارد، رئيس‌جمهور هميشه يک معضل است، چرا که وقتی رهبری سياست‌ها و چهارچوب حرکت نظام را مشخص می‌کند، يک قدرت اجرايی به نام نخست‌وزيری بايد اين سياست‌ها را دنبال کند."


فاطمه رجبی با تاکيد بر اينکه يکی از معضلات نظام جمهوری، همين رای گرفتن ها می باشد”، خواستار حذف پست رياست جمهوری از کشور شد و اظهار عقيده کرد “کشوری که رهبر و به خصوص رهبری ولايت فقيه با اختيارات تام دارد، رئيس‌جمهور هميشه يک معضل است، چرا که وقتی رهبری سياست‌ها و چهارچوب حرکت نظام را مشخص می‌کند، يک قدرت اجرايی به نام نخست‌وزيری بايد اين سياست‌ها را دنبال کند.”

اين فعال اصولگرا تصريح کرد “ما دنبال حکومت اسلامی بوديم، جمهوری اسلامی نمی دانم چطور در وسط کارزار حکومت اسلامی مطرح شد.”

همسر غلامحسين الهام، سخنگوی دولت نهم و عضو سابق شورای نگهبان، ضمن رويکردی به دهه شصت، پيرامون اعتراضات ميرحسين موسوی به برخی مقامات ارشد نظام گفت “آخرکار يادم می‌آيد مهندس موسوی، استعفايی نوشتند که امام خيلی تند و صريح به وی گفت تو لازم نيست از اين مصدق‌بازی‌ها برای ملت دربياوری.”تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


نويسنده کتاب “احمدی‌نژاد، معجزه هزاره سوم”، طی مصاحبه ای با نشريه «همشهری ماه»، با بيان اينکه “من با حزب مخالف هستم”، خاطرنشان کرد “حزب تأسيسات فاسدی است، دگماتيسم به وجود می‌آورد.”

هاشمی رفسنجانی منشا بسياری از انحرافات در انقلاب است

فاطمه رجبی طی حمله به تمام مخالفين دولت، در نهايت هم همه فلش‌ها را به سمت آيت‌الله هاشمی رفسنجانی می‌برد و اظهار عقيده می کند “همه آنها به نوعی، چه در عمل و چه در منشور فکری خود متاثر از هاشمی هستند و او هم منشأ بسياری از انحرافات در انقلاب اسلامی است. ”

جمهوری اسلامی از کجا پيدايش شد

اينن فعال اصولگرا بدون نيم نگاهی به اظهار نظر رهبر فقيد جمهوری اسلامی مبنی بر “جمهوری اسلامی، نه يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمتر”، ادعا کرد “من قائل به حکومت اسلامی هستم. برای اينکه در شعارهای انقلاب هم حکومت اسلامی مطرح بود. در صحبت‌های امام در پاريس هم که دقت کنيد، چه قبل از سفر پاريس و چه در سخنان ايشان در پاريس، ايشان مدام از حکومت اسلامی نام می‌برند. من هميشه با خود می‌گويم که مثل عدالتخانه‌ای که در مشروطه، خواسته همه مردم بود و يکدفعه مشروطه از آسمان افتاد و معلوم نشد از کجا وسط کارزار عدالتخانه افتاد و همه دنبال مشروطه رفتند، جمهوری اسلامی هم نمی‌دانم چطور در وسط کارزار حکومت اسلامی مطرح شد.”

يکی از معضلات جمهوری همين رأی گرفتن‌هاست

رجبی در توجيه سخن خود ادامه داد “يکی از معضلات جمهوری همين رأی گرفتن‌هاست که در عمر ۳۰ ساله جمهوری اسلامی دو بار مردم فريب خوردند. يکی همين مساله بنی‌صدر است که توانست رأ‌ی بگيرد. البته بنی‌صدر قدرت و نفوذ کلام زيادی داشت. زبان محاوره‌ای را به بهترين شکل انجام می‌داد و مخاطب را جذب می‌کرد. ظاهر ساده‌ای داشت. آن زمان که همه با کراوات و پاپيون و تيپ‌های آن‌چنانی و در تضاد ‌با مردم و فرهنگ انقلاب می‌گشتند، از بدو ورود بنی‌صدر مردم چنين چيزی را درباره او نديدند. بالاخره توانست رأی مردم را جذب بکند…”

وی معتقد است “در صورت جمهوری و رای گيری، مردم قربت الی الله رای می‌دهند و بنی‌صدر از درون صندوق‌های رای درمی‌آيد و او هم شمشير را از رو عليه اسلام و انقلاب می‌بندد. بار ديگر هم مردم به خاتمی رای می‌دهند…اين جمهور است که با آن مشکل‌ دارم.”

در حکومت اسلامی تفکيک قوا نداريم

رجبی معتقد است “تفکيک قوا و پارلمان و امثالهم در حکومت اسلامی قطعا نيست. اگر ما حکومت اسلامی را حکومت اميرالمؤمنين بدانيم، اين شکل حکومت به شکل امروزی وجود نداشت. شما ممکن است بگوييد در دنيای جديد اين پذيرفته نيست. البته به لحاظ شکلی پذيرفته نيست ولی در حکومت اسلامی يک نفر است ولی و رهبر که کارها را به عهده دارد.

فاطمه رجبی همچنين ادعا کرد اگر رئيس جمهوری برداشته شود، “ديگر اينکه يک نفر رئيس‌جمهور می‌شود مثل بنی‌صدر و در برابر رهبری قد علم می‌کند، هرگز وجود ندارد. رهبری مبسوط اليد است. اينها را بنويسيد، هرچند تخريب هم خواهد شد. من قانون اساسی را که برای رهبری چند اختيار و حق گذاشته، محدوداليد کردن رهبری می‌دانم. شما هم اگر بررسی کنيد می‌بينيد امام هم فراتر از اينها عمل می‌کردند.”

قانون نبايد برای رهبری وظيفه مشخص کند

رجبی با فعال مايشاء دانستن رهبری و اشاره ای تلويحی به فتوای اخير رهبر جمهوری اسلامی در تام الاختيار دانستن خود، اظهار عقيده کرد “اينکه قانون اساسی وظايف رهبری را مشخص می‌کند صحيح نيست، زيرا ولی فقيه و به خصوص ولايت مطلقه فقيهی که امام مطرح کردند و بدان عمل نمودند، جانشين رسول‌الله است و همان اختياراتی را دارد که رسول خدا دارد و در چند بند قانون اساسی خلاصه نمی‌شود. ”

حزب فاسد است

رجبی بدون رويکرد به ماهيت و کارکرد حزب سياسی، مدعی شد “من با حزب مخالف هستم. حزب تأسيس فاسدی است. دگماتيسم به وجود می‌آورد و به همين خاطر هم با همه ارادت و علاقه‌ای که به شهيد بهشتی و به خصوص مقام معظم رهبری داشتم، هيچ‌گاه عضو حزب نشدم.

تحکيمی های آن موقع شلاق می زدند

فاطمه رجبی همچنين رويکردی به رفتار اعضای دفتر تحکيم در دهه شصت داشته و پيرامون رفتار آنها با همسر خود (غلامحسين الهام) اظهار می دارد “دکتر از طرف افراد تحکيم خيلی در دانشگاه اذيت شد. حتی اين را برای شما بگويم که افراد تحکيمی خود رئيس شده، گفته بودند که هر کس تاخير داشته باشد او را تنبيه بدنی می‌کنيم. حالا ببينيد اينها الان چقدر ضد خشونت شده‌اند. آن مقطع تحکيمی‌ها شلاق می‌زدند. خيلی وقت‌ها خودشان تاخير داشتند اما هر وقت دکتر الهام تاخير داشت به‌خاطر مواضع فکری‌اش او را تنبيه شديدی می‌کردند. برای مثال به بهانه تاخير کف دستش شلاق‌های فراوان زدند. ”

نظر بنی صدر در مورد حجاب خوب بود

رجبی با اشاره به دوران اول انقلاب که هنوز مسئلۀ حجاب اجباری مطرح و فراگير نشده بود، خاطرنشان کرد “بنی صدر در خصوص حجاب زنان مسائلی را مطرح می‌کرد که بسيار خوب بود. در خصوص حجاب زنان يک سخنرانی‌ای داشت که ما رفتيم پای سخنرانيش دردانشگاه شهيد بهشتی. با اينکه من موافقش نبودم اما واقعا آدم افتخار می‌کرد که کسی که تحصيل‌کرده فرانسه است و ۱۷ سال در آنجا بوده است و در آن شرايطی که هنوز حجاب در کشور وجود نداشت، اين‌طور با منطق و استدلال در ميان توده‌های عامی مردم از حجاب اسلامی دفاع می‌کند. ”

شباهت مخالفان احمدی نژاد و بنی صدر

نويسنده کتاب “احمدی‌نژاد معجزه هزاره سوم”، ادامه داد “من همين جا بگويم که کارهايی که الان می‌بينيم عليه احمدی‌نژاد و توطئه‌هايی که عليه احمدی‌نژاد از طرف قدرت طلبان است، شايد آن روز هم عليه بنی‌صدر صورت می‌گرفت. اينجا هم هيچ اشکالی ندارد اگر هر نوع تخريی عليه من صورت بگيرد.”

رئيس‌جمهور هميشه يک معضل هست

فاطمه رجبی می گويد “در حوزه مسائل حکومتی، رهبر اين اختيارات را تفويض و تنفيذ می‌کند به يک فرد. اصلا معنی تنفيذ رياست جمهوری همين است.الان پس از گذشت چند دوره معتقد هستم و فکر می‌کنم خيلی‌ها هم معتقد باشند، ولی از ترس تخريب نخواهند بگويند. ولی در ترميم قانون اساسی بايد رياست جمهوری برداشته می‌شد و نخست‌وزيری باقی می‌ماند. کشوری که رهبر دارد و به خصوص رهبری ولايت فقيه با اختيارات تام دارد، رئيس‌جمهور هميشه يک معضل هست، يعنی می‌تواند معضل‌ساز باشد. چون او هم دارای اختياراتی است که نمی‌توان مطابق قانون آن را ناديده گرفت. وقتی رهبری سياست‌ها و چهارچوب اصلی حرکت نظام را مشخص می‌کند، بنابراين يک قدرت اجرايی به نام نخست‌وزيری بايد باشد که بتواند اين سياست‌ها را دنبال کند. من معتقدم با اين اقدام خيلی از اين معضلات ممکن بود کمتر باشد. اصلا اينکه افراد بيايند خودشان را مطرح کنند؛ اين بلواهايی که بر سر انتخابات رياست جمهوری می‌آيد ديگر در کشور وجود نداشت نخست‌وزير به وسيله مجلس يا شکلی که قانون مشخص می‌کرد انتخاب می‌شد و دنبال کارهای اجرايی می‌رفت. ”

از اول انقلاب با آقای هاشمی مخالف بودم

فاطمه رجبی ادعا می کند “از اول انقلاب با آقای هاشمی مخالف بودم…نمی‌دانم چقدر از عمر انقلاب گذشته بود، مخالفتم از آنجايی شروع شد که گوشه يکی از روزنامه‌های آن زمان ديدم از قول يکی از خبرنگاران خارجی نوشته بود اکبر هاشمی رفسنجانی، می‌رود به قدرتمندترين مرد ايران تبديل شود. کيهان يا اطلاعات. همين‌جا يک جرقه در ذهنم شکل گرفت. برای من خيلی نکته منفی‌ای بود. اين جرقه، ذهنيت منفی را ساخت ولی در مجلس ايشان خوب عمل می‌کرد اما نقطه ضعف‌های بزرگی هم داشت.همين که افراد را مسخره می‌کرد.

کار هاشمی خيلی تخريب‌گر بود

اين فعال اصولگرا اظهار عقيده کرد “کار هاشمی خيلی تخريب‌گر بود…لاريجانی که مديريتش اصلا قابل بحث نيست. موارد ديگری که می‌شود گفت مثلا وقتی بنی‌صدر اعلام کرد که من مناظره تلويزيونی می‌کنم به شرطی که اول فرودگاه‌ها را ببنديد که يعنی بهشتی فرار نکند. بعد بهشتی گفت که بنی‌صدر خودش متهم است. شکاياتی شده است، اول بايد بيايد در دادگاه به اتهاماتش رسيدگی شود بعد مناظره داشته باشد، رجايی هم پذيرفت. گفت اين کار مشکل دارد. هاشمی فکر کنم در خرم‌آباد بود. در آنجا اعلام کرد من حاضرم مناظره کنم. من ديدم ايشان مدام خط‌شکنی و صف‌شکنی می‌کند. در ذهنم اين مسائل باقی ماند.حالا اين مطالب تو ذهن من نقش بست بعد کم کم آمد اضافه شد به يک سری مسائل که نمی‌توانم بگويم.”

موسوی و مصدق بازی

فاطمه رجبی در اشاره ای به سالهای انتهايی جنگ و اعتراضات موسوی به عملکرد مقامات کشور گفت “آخرکار يادم می‌آيد سرمساله‌ای مهندس موسوی، استعفايی نوشتند که امام خيلی تند و صريح به مهندس موسوی گفتند تو می‌خواهی مصدق‌بازی دربياوری. با اينکه ما فکر می‌کرديم چقدر امام(ره) روی مهندس موسوی نظر مثبت داشتند و اما هيچ ملاحظه‌ای نکردند و چنين صريح به مهندس موسوی عتاب کردند و گفتند تو لازم نيست از اين مصدق‌بازی‌ها برای ملت دربياوری.”

امام با رهبری متفاوت بود

رجبی می گويد “مشی رهبری با امام متفاوت است. شايد برای ما خيلی عجيب بود که امام به مجلس نهيب می‌زدند به رئيس قوه قضائيه نهيب می‌زدند، ولی ايشان اين روش را ندارند، بسيار با صبر و حوصله رفتار می‌کنند. بعد‌ها متوجه می‌شويم که تمامی اين تذکرات را رهبری به مسوولان داده‌اند ولی اينها عمل نکردند. شرايط فرق کرده بود وهاشمی با يک جو تهاجمی عليه گذشته آمدند.”

فائزه هاشمی، پيشگام فرهنگ‌ستيزی

همسر غلامحسين الهام در ادامه سخنان خود، فائزه هاشمی رفسنجانی را مورد حمله قرار داد و گفت “پيشگام فرهنگ‌ستيزی در عرصه زنان، دختر هاشمی رفسنجانی بود. روزنامه‌ای که منتشر می‌کرد، عقايدی که در خصوص زنان منتشر می‌ساخت. چند بار همراه با مردم تهران تظاهرات عليه فعاليت‌ها و اقدامات وی داشتيم. منتها ما را فريب دادند. در طول راه شعارهای مردم را سانسور و تغيير دادند و عده‌ای جلوی مجلس با باتوم جلويمان ايستادند و ما را تهديد کردند که اگر نزديک شويد برخورد می‌کنيم.”

من به عنوان دختر يک روحانی می‌گويم که اين کارها حريم‌شکنی و سنت‌شکنی در رفتار روحانيون است که آقای هاشمی خيلی راحت به اين ساختارشکنی تن داد. ما به عنوان خانواده‌های روحانی از هاشمی رفسنجانی نمی‌گذريم. ”

حساب هاشمی را با خاتمی يکسان نمی‌دانم

اين فعال اصولگرا همچنين می گويد “از نظر شخصی حساب هاشمی را با خاتمی يکسان نمی‌دانم، هاشمی را دارای مزايای بيشتری از لحاظ مسائل شخصی نسبت به خاتمی می‌دانم.برای مثال گاهی مواقع به روحانی بودن خود تکيه می‌کرد.من هم به عنوان دختر يک روحانی خيلی از اين کار آقای هاشمی استقبال می‌کردم…هاشمی الان مدافع سرسخت حزب گرايی شده است.

آقای هاشمی! شما زمان خودتان کی حزب گرايی را مطرح می‌کرديد. شما زمان خودتان کی مردم گرايی را مطرح می‌کرديد. کی به آرای مردم اهميت می‌داديد.”

فاطمه رجبی ضمن حمله به دولت اصلاحات، پيرامون يکی از دستاوردهای آن می گويد “بيرون آمدن دولت اصلاحات از دولت توسعه نشان می‌داد که برنامه‌های توسعه نتيجه خود را داده است همان نتايجی که پيش از اين اشاره شد. البته يک نکته مثبت در دولت اصلاحات بود از يک سو ۹۹ درصد به اسلام حمله می‌کردند و بعد به نظام اسلامی حمله کردند، اما ازاين طرف هم برای يک درصد هم راه باز شد تا امثال من بتوانند حرف‌های خود را بزنند. ”

مشايی از جنس احمدی نژاد نيست

فاطمه رجبی با اشاره به جنجال های اخيری که پيرامون اظهارات رحيم مشايی، پيرامون “مکتب ايرانی”، صورت گرفته، گفت ” مشايی از جنس احمدی‌نژاد نيست. مشايی که يک حرکات‌های مغاير با اسلام و مبانی انقلاب اسلامی دارد. اميدوارم پاسخشان دل دوستداران را شاد کند و موجب رضايت خداوند و امام زمان باشد.”

سياست‌های آمريکا قابل تغيير نيست

وی معتقد است “اگر من رئيس‌جمهور بودم نامه به اوباما را نمی‌نوشتم.من دفاع بی‌منطق از هيچ‌کس نخواهم داشت. چرا که سياست‌های آمريکا قابل تغيير نيست. آمدو رفت رئيس‌جمهور‌ها هيچ تغييرکلی‌ای در مشی سياست خارجی ايالات متحده آمريکا ندارد.”

وی همچنين درباره ضرغامی، خاتمی، مشايی، هاشمی رفسنجانی، قاليباف و احمدی‌نژاد نيز مطالبی را اظهارداشته است، که در ويژه نامه «همشهری ماه»، شماره ۵۰ قابل دسترسی است.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016