Friday, Jul 7, 2017

صفحه نخست » یک معلم قرآن در ولز به اتهام آزار جنسی به ۱۳ سال زندان محکوم شد

123746571Ar7mtttr.jpgبی بی سی - یک معلم قرآن ۸۱ ساله در کاردیف ولز به اتهام آزار جنسی چندین کودک به ۱۳ سال زندان محکوم شده است. محمد حاجی صدیق به مدت ۳۰ سال در مسجدی در کاردیف به آموزش قرآن مشغول بود.

گفته شده که او در بیش از ده سال ۱۵ مورد آزار جنسی نسبت به کودکان داشته است. دادگاه گفته است که این معلم قرآن "از موقعیتش سوء استفاده کرده است".

آقای صدیق اتهامات وارده در مورد آزارجنسی دختربچه های بین ۵ تا ۱۱ سال را رد کرده است.

گزارش شده او دختربچه‌هایی را که موقع خواندن قرآن اشتباه می کردند، مورد آزار قرار می‌داد. برخی از قربانیان گفته‌اند که به همین دلیل ترس داشتند تا در کلاس های اوحاضر شوند. یکی از این دختران گفته که به دلیل این آزارجنسی می‌خواسته خودش را بکشد.

در دادگاه به نقل از این دختران گفته شد که به دلیل فرهنگی که در آن رشد کردند، احساس می‌کردند که نباید دراین باره به کسی چیزی بگویند. یکی از قربانیان هم گفت: "به خاطر مذهبم بسیار دشوار است یعنی تقریبا غیرممکن است که به کسی درباره آن چه که اتفاق افتاده چیزی گفت." قربانی دیگری گفت که در فرهنگش قابل قبول نیست تا در باره آن چه که در مسجد اتفاق افتاده با کسی صحبت کرد. او همچنین گفت: "زمانی که درباره این مسئله با مادرم صحبت کردم. او حرفهای مرا پذیرفت و به پلیس خبر داد."

مطلب قبلی...
مطلب بعدی...


Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy