Friday, Aug 18, 2017

صفحه نخست » مهدی کروبی نقشه تحقیرگرانه سلطان ستمگر را به رهبری مرگ و زندگی تبدیل کرد

e3t6t61232tf_small.jpgاکبر گنجی - خبرنامه گویا

سلطان علی خامنه ای کینه جو و انتقام گیر است. پس دادن حکم سلطان توسط مهدی کروبی پس از انتخابات ریاست جمهوری متقلبانه ۱۳۸۴که سپاهیان به همراه مجتبی خامنه ای؛ محمود احمدی نژاد را رئیس جمهور کردند، برای سلطان بسیار گران تمام شد.

برای اولین بار، یکی از زمامداران جمهوری اسلامی- مهدی کروبی- در نامه ای علنی از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری، دخالت سپاه در انتخابات به سود احمدی نژاد، نقش مستقیم مجتبی خامنه ای در همه این رویدادها و دفاع سلطان از نقش سپاه و فرزندش سخن گفت و تأکید کرد که شما هم در این انتخابات مدافع احمدی نژاد بودید.

کروبی در این نامه پاسخ خصوصی مکتوب سلطان به اعتراضات خود را هم به شرح زیر منتشر کرد:

"به آقای کروبی بگوييد: من رئوس مطالب شما را نگاه کردم. مطالبی که شما گفتيد به کلی دور از شأن شما و در جهت ايجاد بحران در کشور است.‌ آيا متوجه هستيد که چه کار داريد می‌کنيد؟‌ آيا متوجه هستيد که ايجاد بحران و بدبين کردن مردم کاملاً در جهت خواست دشمنانی است که خيز برداشته‌اند برای اين که بلايی بر سر انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در بياورند که همه شما را دربرخواهد گرفت. اگر اعتراض به انتخابات داريد مگر راه قانونی وجود ندارد؟ چرا فضا را خراب می‌کنيد؟ ممکن است ديگران نيز اعتراضات مشابه داشته باشند. آيا حق می‌دهيد آنان فردا همه چيز را زير سوال ببرند؟ من از شما مطلقاً انتظار چنين برخوردی ندارم و من به حول و قوه الهی نخواهم گذاشت افرادی در کشور بحران ايجاد کنند".

اگر شخصیت استثنایی آیت الله منتظری را کنار نهیم، هیچ یک از این اقدامات در دوران حکمرانی مطابق میل خودسرانه سلطان علی خامنه ای اتفاق نیفتاده بود. این ها اقداماتی بود که خامنه ای کینه ورز را به شدت عصبانی کرد.

اما فقط این ها نبود. کروبی کاری کارستان انجام داد. او احکام سلطان را پس داد. مگر پس دادن حکم سلطانی که خدای زمینی است، امکان پذیر است؟ مهدی کروبی در همان نامه به سلطان علی خامنه ای نوشت:

"از‌ اين لحظه از کليه مسئوليت‌های سياسی از جمله مشاورت حضرتعالی و عضويت مجمع تشخيص مصلحت نظام استعفا می‌ دهم".

این دیگر قابل تحمل نبود. اگر چنین رویه ای به سنت تبدیل می شد، برای قدرت مطلقه سلطان گران تمام می شد. باید کاری می کرد که دیگر هیچ کس چنان جسارتی به جایگاه سلطانی نکند.

پاسخ سلطان: تقلب و تحقیر

سلطان صبر کرد تا انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ فرا رسید. از مدت ها قبل نقشه ریاست جمهوری مجدد احمدی نژاد طراحی و در حال اجرا بود. شکستن رکورد آرای سید محمد خاتمی توسط فردی که نظرات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی و خارجیش از همه به نظرات سلطان نزدیکتر بود، یکی از ارکان طرح آنان بود. بدین ترتیب اعلام شد که احمدی نژاد با ۲۴٬۵۹۲٬۷۹۳ رأی برنده انتخابات شد. پس رکورد خاتمی توسط نامزد سلطان شکسته شد.

کینه های انباشته شده از میر حسین موسوی در وجود سلطان می جوشید. اما موسوی در دوران رهبری سلطان علی خامنه ای گوشه نشین سیاست بود و تقابل قهرمانانه تازه اش، از بعد از ظهر روز برگزاری انتخابات آغاز شد. بدین ترتیب اعلام شد که موسوی با ۱۳٬۳۳۸٬۱۲۱ رأی دوم شده است.

سرلشکر محسن رضایی که نخودی هر انتخاباتی است، ۶۸۱٬۸۵۱ رأی کسب کرد. برای این که مردم به نظامیان و سرکوبگران دهه شصت و پس از آن رأی نمی دهند(رجوع شود به مقاله "چرا مردم به دهه شصتی های سپاهی و امنیتی و قاضی رأی نمی دهند؟ ").

اما اینک نوبت انتقام سخت از مهدی کروبی بود. او تقلب سلطان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ را بر ملا کرده بود. البته سلطان تقلب را از طریق مجتبی خامنه ای، سپاه، بسیج، شورای نگهبان، و...انجام داده بود. کروبی احکام سلطان را پس داده بود.

ولی در سال ۱۳۸۴، روشنفکران بسیاری از نامزدی مهدی کروبی برای ریاست جمهوری حمایت به عمل آوردند. مهدی کروبی و حامیان روشنفکرش باید به شدت تحقیر می شدند. به همین دلیل اعلام شد که کروبی با ۳۳۸٬۲۷۸ رأی چهارم شده و آرای او از آرای باطله هم کمتر بوده است. این مدعای دروغ محض، ساخته ذهن سلطان کینه جو و انتقام گیر بود. آنان با تقلب آرای کروبی را در سال ۱۳۸۴به کمی بالاتر از ۵ میلیون رأی کاهش دادند تا احمدی نژاد را به همراه هاشمی رفسنجانی به دور دوم بفرستند.

در این فاصله، اولاً: مهدی کروبی چهره اپوزیسیونی بیشتری پیدا کرده بود و ثانیا: بسیاری از روشنفکران به صراحت از نامزدی او حمایت به عمل آورده بودند. پس آن ۵ میلیون رأی سال ۸۴ چگونه به کمتر از ۳۴۰ هزار رأی تبدیل شد؟ مهدی کروبی و آرای پنج میلیونی قبلی اش هیچ، آیا آرای تمامی آن روشنفکران و زندان رفته ها، فقط و فقط ، کمتر از ۳۴۰ هزار رأی بود؟

این گونه بود که مریدان سلطان و درباریان جنجال به راه انداختند که آرای مهدی کروبی کمتر از آرای باطله بوده تا او را تحقیر کنند و عطش کینه ورزی سلطان را سیراب سازند.

اینک کروبی است که رهبری می کند

کروبی شجاعانه ایستاد. همان گونه که موسوی و رهنورد ایستادند و پرچم آزادیخواهی را برافراشته نگاه داشتند. آن تهمت ها، دروغ ها، هتاکی ها و تحقیرها هیچ اثری نداشت. رهبران جنبش سبز تن به توبه ندادند. سلطان خشنود بود که آنان را خفه کرده و یک طرفه تهمت و دروغ و دشنام نثارشان می کند. اما مهدی کروبی در ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ شوک دیگری بر سلطان ستمگر سرکوبگر وارد آورد. همه شوک زده شدند. نامه مبسوط و شجاعانه و معترضانه مهدی کروبی منتشر شد که نشان می داد رهبران جنبش سبز بر سر تمامی ادعاها ایستاده اند و خواستار محاکمه علنی هستند تا ادعاهای خود را اثبات و به تهمت ها، دروغ ها و هتاکی ها پاسخ بگویند. آزادیخواهان دوباره امیدوار شدند. "تحقیرهای سلطانی" نتیجه معکوس به بار آورد.

این گذشت. حسن روحانی دو پیروزی اش را بیش از همه، وام دار حمایت رهبران جنبش سبز و سید محمد خاتمی است. اما برخلاف مطالبه همگانی، خبری از رفع حصر نشد .

باز همه به خواب رفتند. تا این که مهدی کروبی به پا خواست و نماز صبح ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ را خواند. اعلام خبر را به همسرش واگذار کرد. همسرش گفت: مهدی کروبی پس از نماز صبح اعتصاب غذای خشک را آغاز کرده است. خواست اصلی، محاکمه علنی رهبران جنبش سبز است.

به دنبال این خبر غیر منتظره، دموکراسی خواهان و مدافعان حقوق بشر ایرانی به راه افتادند. از همه سو حمایت چون سیل جاری شد. عده زیادی اعلام کردند که به همراه مهدی کروبی اعتصاب غذا کرده اند. اشکال متفاوتی از همراهی و حمایت ساخته شد.

همه می پرسند: چه باید کرد؟ راه حل محصول گفت و گوی همگانی است. اما مهدی کروبی رهبری اعتصاب غذا و جریان های متأثر از آن را در دست دارد. سلطان علی خامنه ای به جای تحقیر مهدی کروبی، خود توسط همگان تحقیر شد. نام کروبی- همچون موسوی و رهنورد- به نام رهبری جنبش آزادیخواهی گره خورده است. اما نام سلطان، با سرکوب، فسادهای سیستمی، دیکتاتوری، جنایت، هتاکی، تهمت زنی، دروغ گویی گره خورده است. دروغ ۳۳۸ هزار رأی کروبی، دود شد و به هوا رفت. چشم ها و دل ها با کروبی است. او امید و جان بخش است. همه برای آزادی اش- و آزادی موسوی و رهنورد- لحظه شمار می کنیم.

آدرس کانال تلگرام اکبر گنجی: https://telegram.me/ganji_akbar
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com