Sunday, Oct 15, 2017

صفحه نخست » خشايار ديهيمى در صفحه فيس بوك اش: به صراحت نام مى برم؛ شخص آقاى خامنه اى

6055EB07-8035-4B20-A006-61D7E471FD39.jpegجناب آقای صادق آملی لاریجانی
حتی از سر ادب هم نمیتوانم شما را رئیس محترم قوه قضاییه خطاب کنم چون شما از نظر من به هیچ روی انسان قابل احترامی نیستید . اگر هم خطاب به شما مینویسم علتش فقط این است که موضوع این نامه ی سرگشاده مربوط به شما و گماشتگانتان در قوه ی قضاییه است وگرنه حرفم خطاب به عموم است .به حرف هیچیک از دوستان و مشفقان هم عمل نمیتوانم کرد که زبان در کام بگیرم چرا که وجدانم قرار و آرام از من میگیرد . من یک شهروندم یک لاقبا و از خودم خاطرجمع ، بنابراین حتی بسیار صریحتر از نماینده ی شجاع مجلس ، آقای علی مطهری ، میتوانم سخن بگویم . سخنان لغو شما و معاونانتان و دادستانهایتان برای من پشیزی نمی ارزد چون لغو و خارج از حدود قانون است و من شهروند به هیچ چیز جز قانون التزامی ندارم و هیچ کس و هیچ چیزی را فراتر از قانون نمیدانم . شما میتوانید فقط نظایر خودتان را در قوه های دیگر تهدید کنید چون شاید و لابد چیزهایی از هم گرو دارید .

اما من شهروند یک لاقبا را چه کار به این کارها . شما و منصوبانتان امنیت را از دو جهت از شهروندان گرفته اید : اول از جهت عدم اجرای وظایفتان در قبال مفسدان و متعدیان به حقوق شهروندی ، و دوم از طریق تهدید هر آن کس که به بی قانونی ها و ندانم به کاری ها در قوه ی تحت نظر شما میتازد ( نمیگویم نقد و میگویم تاختن چون کار دیگر از نقد گذشته است ).یک بار دیگر باید بگویم که میدانم نابسامانی در همه ی قوا هست و باید به همه ی آنها با همین شدت پرداخت ، اما از نظر من نقطه ی شروع همیشه و همیشه ازاصلاح قوه ی قضاییه بوده است و هست. امنیت مردم و سلامت کشور در گرو سلامت قوه ی قضاییه است . بگذارید در کلام آخر خیالتان را راحت و امر پیگرد خودم را برایتان آسانتر کنم چون زبانم جز به صراحت و شفافیت نمی چرخد : آن کس که بیش از شما مسئول است همان کسی است که به غلط شما را به این مقام گماشته است . مثل بسیار کسان جبون نمی گویم مقامات عالیتر نظام ، و به صراحت نام میبرم ، شخص آقای خامنه ای ، رهبر نظام . به امید روزی که شما را در دادگاه صالح رویت کنم .
شهروند - خشایار دیهیمی

مطلب قبلی...
مطلب بعدی...


Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy