Tuesday, Aug 13, 2019

صفحه نخست » صبحانه با «ف. م. سخن»؛ موضوع: عذرخواهی از گوسفند نازنین!

CBB32EC7-E12A-44D6-A291-13DC8480557D.jpegسلام گوسفند جان!
به تو از صمیم قلب تسلیت می گویم و امیدوارم که غم آخرت باشد! کشتار دیروز خیلی غم انگیز بود. خون های بسیاری ریخته شد. صدای جیغ های شما را در حالی که درد می کشیدید شنیدم و خیلی غصه خوردم.

زمانی، یک آدم مجنون و مالیخولیایی به اسم ابراهیم، در توهمات خود، یک موجود مهیب به اسم خدا را دید که به او می گفت «سر پسرت را ببُر ببینم مرا قبول داری یا نه!»

او هم بچه را برداشت که بِبَرَد سرش را ببُرد. خدا به او گفت: خیلی خب! باور کردم که به من ایمان داری! به جای «اسی»، بردار این گوسفند را سر ببُر!

5661954A-7A54-46D7-813F-1965C39ED0F5.jpeg

و از آن روزگار به بعد، مردمی که دنبال رُوی این آدم مجنون شدند سر تو را در روزی معین می بُرند.

من هم برای تو غصه می خورم هم برای انسان های خل. ما آدم ها را به خاطر خلیّت مان ببخش.Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com