Sunday, Dec 1, 2019

صفحه نخست » رونمایی آقا از مستضعفین جدید! کاریکاتوری از مانا نیستانی

خامنه‌ای در بخشی از سخنان اخیرش خطاب به بسیجیان گفت: مستضعفین را بد معنی می‌کنند این چند سال اخیر باب شده آن را فرودست و اقشار آسیب‌پذیر معنا می‌کنند؛ نه! قرآن مستضعف را این نمی‌داند...قرآن می‌گوید: مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه‌ی عالم بشریت

99899.jpg👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایرCopyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com