Wednesday, Sep 8, 2021

صفحه نخست » جمع‌آوری هویج‌های شکسته‌ از کنار «کار‌گاه‌های هویج‌شویی» توسط مردم کم بضاعت

به دلیل افزایش قیمت هویج عده‌ای از مردم که توان خرید هویج‌ را ندارند، در کنار لوله‌های خروجی آب «کار‌گاه‌های هویج‌شویی»، هویج‌های شکسته‌ای که به رودخانه می‌آیند را جمع‌آوری کرده و برای فروش یا مصرف خانگی استفاده می‌کنند.

001.jpg002.jpgهویج پس از برداشت و پیش از ارائه در بازار مصرف، گل‌آلود است و باید شسته شود؛ در گذشته این کار در رودخانه زاینده رود و در کنار مزارع کشت هویج انجام می‌شد، اما امروزه به دلیل خشکی زاینده رود، شست و شو هویج‌های برداشت شده به صورت صنعتی انجام می‌شود.

003.jpg

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گزارش داده است که به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی، مردم کم‌بضاعت، هویج‌های شکسته‌‌ای را که ضایعات کارخانه هویج‌شویی است و به رودخانه ریخته می‌شود از کنار لوله‌های خروجی آب کارگاه‌های هویج‌شویی، برای فروش یا مصرف خانگی جمع‌آوری می‌کنند.

004.jpg005.jpg

جمع‌آوری پس‌ماندهای صنایع غذایی- نمونه: اصفهان

رادیو زمانه - خبرگزاری ایسنا یک نمونه از جمع‌آوری پس‌ماندهای صنایع غذایی توسط مردم کم‌بضاعت را یادآوری کرده است: جمع‌آوری هویج در اصفهان از استان‌های مرفه و صنعتی ایران. در استان‌های کم‌برخوردار حتی مردم به این امکان هم دسترسی ندارند. ایسنا می‌نویسد:

هویج پس از برداشت و پیش از ارائه در بازار مصرف، گل‌آلود است و باید شسته شود. در گذشته این کار در رودخانه زاینده‌رود و در کنار مزارع کشت هویج انجام می‌شد، اما امروزه به دلیل خشکی زاینده‌رود، شست و شو هویج‌های برداشت شده به صورت صنعتی انجام می‌شود. این اقدام، در استان‌های دیگر هم انجام می‌شود، اما اصفهان از دیرباز این فعالیت را در حجم گسترده انجام می‌دهد.

اکنون مدتی است که مردم کم بضاعت که توان خرید هویج را ندارند، هویج‌های شکسته‌‌ای را که ضایعات کارخانه هویج‌شویی است و به رودخانه ریخته می‌شود از کنار لوله‌های خروجی آب کارگاه‌های هویج‌شویی، برای فروش یا مصرف خانگی جمع‌آوری می‌کنند.Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy