Tuesday, Jun 7, 2022

صفحه نخست » دو زن شجاع ایرانی در مقابل ماموران حکومت ایستاده و حجاب‌شان را برداشتند

مسیح علینژاد با انتشار این ویدئو در اینستاگرام نوشت: ببینید دو زن چه مقتدر و‌ محکم در مقابل این ماموران مزاحم حجاب ایستادند و حجاب‌شان را به صورت کامل از سر برداشتند. کمپین #دوربین_ما_اسلحه_ما از همه شما دعوت می‌کند در افشا کردن سرکوبگران و بازوهای حمایتی سرکوب متحد باشید.

اگر کسی به یک زن تذکر می‌دهد بقیه زنان روسری‌های شان را برای حمایت از سر در بیاورند و بر سر زورگو فریاد بکشند آنوقت هیچ گاه، هیچ ماموری جرات تذکر دادن و ایجاد مزاحمت نخواهد داشت.

صورت‌ها را تار کردم شما هم می‌توانید در مواجهه با ماموران همینگونه با اقتدار حجاب از سر بردارید.در حال حاضر بیش از بیست‌و‌پنج دستگاه و نهاد در جمهوری اسلام متولی #حجاب_اجباری است و برای تحمیل زور و اجبار به زنان هر سال بودجه میلیاردی دریافت می کنند و ماموران گشت ارشاد برای آزار و توهین به زنان همچون راهزنان بر سر هر کوی و برزنی به کمین نشسته اند.

زنان ایرانی از طریق همین کمپینها و مبارزه علیه #حجاب_اجباری، چهره‌ی کسانی را که به سبک داعش باعث آزار زنان برای حجاب اجباری می‌شوند افشا کرده اند و‌جلوی چهل و چند سال شستشوی مغزی ایستادند. کاری که زنان ایرانی کردند نامش مبارزه مدنی و ترویج شجاعت است به جای توسری‌خور بودن در برابر توسری‌زنندگان ایستادند. ما در کنار هم یاد گرفتیم و تکرار کردیم برده داری هم یک زمانی قانونی بود اجازه نمی‌دهیم به نام قانون از پولی که باید صرف فقر و بدبختی یک ملت شود برای سرکوب و تحقیرمان استفاده کنند.

دلیل خشم‌شان از ما همین آگاهی و عملگرایی است چون به جای قربانی بودن و «بله»، «چشم» گفتن ما تمرین کردیم که نه بگوییم آنها که زور و پول و اسلحه دارند از همین قدرت نه گفتن ما می‌ترسند.Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy