Monday, Oct 17, 2022

صفحه نخست » به آتش کشیدن حوزه‌علمیه‌ی فولادشهر اصفهان

حوزه‌علمیه‌ی فولادشهر اصفهان

آخرین تصاویر از اعتراضات دوشنبه ۲۵ مهر:

شعار «هی کشتن و تیر زدن اوین رو آتش زدن» در خواجه ‌نصیر

دختران دانش‌آموز در سنندج با برداشتن مقنعه‌های اجباری شعار مرگ بر دیکتاتور می‌دهند

***

***

***Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy