Sunday, Apr 14, 2024

صفحه نخست » وارد جنگ شده‌ایم و از فردا شاهد ایران دیگری خواهیم بود

virangar.jpgعلی‌حسین قاضی‌زاده، ایران اینترنشنال، گفت: جمهوری اسلامی با القائات خود به این توهم رسیده که می‌تواند اسرائیل را از بین ببرد و از این کشور قوی‌تر است. به همین دلیل حامیان حکومت که امشب برای خوشحالی به خیابان‌‌ها آمدند نمی‌دانند که چه سرنوشتی در انتظار آنهاست و جنگ چه تبعاتی برای مردم ایران خواهد داشت.

او افزود: در سمت دیگر مردم نگرانی قرار دارند که در صف‌های بنزین و جاهای دیگر واکنش نشان می‌دهند زیرا که می‌دانند که چگونه وضعیت برای مردم ایران سخت خواهد شد.

قاضی‌زاده گفت: فرماندهان جمهوری اسلامی با این تصور که اسرائیل نمی‌تواند دورتر از مرزهای خود به ایران واکنش نشان دهد، حمله را آغاز کردند و متوجه نیستند که حمله از خاک ایران به خاک اسرائیل چه تبعاتی دارد و با این اقدام اگر اسرائیل بخواهد پاسخ دهد کشورهای دیگر هم در کنارش خواهند ایستاد.

او گفت کسانی فکر می‌کردند که جمهوری اسلامی، ایران را در آستانه جنگ نگه خواهد داشت و هیچ‌گاه وارد جنگ نخواهد شد اما امشب دیدیم که رویای ویرانگر خامنه‌ای برای ایران، در حال تحقق است.اکنون ما وارد جنگ شده‌ایم و از صبح فردا شاهد ایران دیگری خواهیم بود.

***Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy