يكشنبه 25 مرداد 1383

روزبه، از نگاه ديگران، نمايشگاه عکس اردوان روزبه

اردوان روزبه روزنامه نگار و سردبير مجله تخصصي در آسيب شناسي اجتماعی به نام "‌مرور" است ، همچنين او چند سالي است كه با رسانه ها در عرصه بين المللي همكاري مي كند. اين نمايشگاه شامل 29 قطعه عکس مي باشد و به كودكان و مسائل آنها مي پردازد

www.ardavan.net

اولين نمايشگاه عكس بصورت ميداني و در ابعاد بزرگ «Large Image» در محل مجتمع دكتر علي شريعتي وابسته به جهاددانشگاهي برگزارشد.
ابعاد هر قطعه عكس هشتاد در يكصد و هفتاد سانتي متر مي باشد كه به اين ترتيب اولين نمايشگاه عكسي است كه در آسيا برگزار مي شود.
اين نمايشگاه شامل29 قطعه عکس مي باشد و به كودكان و مسائل آنها مي پردازد .
اردوان روزبه عكاس اين آثار در مورد «از نگاه ديگران» مي گويد:
ما به كودكان از منظر خود نگاه مي كنيم ، براي آنها شعار مي دهيم ، منشور حقوق تعريف مي كنيم ويا دلسوزانه دست بر سر آنان مي كشيم، اما كودكان عراقي در بمباران هاي هوايي كشته مي شوند و يا كودكان افغاني در اردوگاهها از سرما از بين مي روند و يا در مراكز نگهداري كودكان بي سرپرست به دليل معلوليت و يا عدم تفاهم و يا هرچيزي كه آنها مسبب اش نيستند منتظر تاريكي فردا هستند . كودكان نياز به چيزي فراتر از ترهم دارند ...
اين آثار كه در ابعاد بزرگ در محوطه باز اين مكان به معرض نمايش گزارده شده است از استقبال خوبي برخوردار بوده ، لازم به توضيح است اين نمايشگاه بصورت دوره اي در تهران ، پاريس و كابل نيز در معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت .
اردوان روزبه روزنامه نگار و سردبير مجله تخصصي در آسيب شناسي اجتماعی به نام ((‌مرور )) است ، همچنين او چند سالي است كه با رسانه ها در عرصه بين المللي همكاري مي كند .


poster-copy-2.jpg


poster1.jpg

poster2.jpg

poster3.jpg

ر
ر


Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2003 news.gooya.com
All rights reserved for the original source