جمعه 12 دي 1382

تعداد تلفات زلزله بم از 50 هزار نفر بيشتر است، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
رئيس شوراي شهر بم گفت: با توجه به اينكه در برخي مناطق بم 100 درصد منازل بر اثر زلزله تخريب شده اند به نظر من تعداد تلفات بيش از 50 هزار نفر است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش خبرنگار اعزامي ايلنا به بم , دكتر عباس اسماعيلي, رئيس شوراي شهر بم در جمع خبرنگاران گفت: شهر بم 85هزار نفرجمعيت داشته و شهر بروات 25 هزار نفر، در اطراف نيز 20 تا 25 هزار نفر ساكن بوده اند و جمعيت كل منطقه زلزله زده 130 هزار نفر بوده است.
وي با اشاره به اينكه تاكنون آمار دقيقي از كشته ها ارائه نشده است, گفت: در روزهاي اول هر كس به فكر تدفين عزيزان خود بود و بوسيله لودر گودال هايي ايجاد مي شد و اجساد به طور دسته جمعي به خاك سپرده مي شدند و كسي درآمارگيري دخالت نداشته است.
اسماعيلي در پاسخ به اين سوال كه چند درصد از شهر خاكبرداري شده است, گفت: هر كسي آشنايي داشته, محل دفن آشناهاي خود را نشان داده است ولي آنهايي كه كسي را نداشته اند و از شهرهاي ديگر براي مشخص شدن وضعيت آنان به بم نيامده اند, هنوز زير آوارها هستند.
به اعتقاد وي, بايد شهر از نو بازسازي شده و براساس نقشه اي جديد و با كاربري تازه, شهر به بهترين شكل احداث شود.
رئيس شوراي شهربم تصريح كرد: حتي اگر بخواهند 2 خيابان در شهر احداث كنند بايد اين خيابانها با اسلوب صحيح و برنامه ريزي بنا شوند.
اسماعيلي انتقال شهر را به نقطه اي ديگر ميسر ندانست و گفت: هيچ نقطه اي از ايران مصون از زلزله نيست و ما نمي توانيم مردمي كه سال هاي سال در جايي زندگي مي كردند را به محلي ديگر منتقل كنيم.
وي مدت بازسازي شهر را منوط به استفاده مناسب از نيروهاي موجود دانست و افزود: هزينه آواربرداري بيشتر از احداث شهر در نقطه جديد نيست.
به اعتقاد رئيس شوراي شهر بم , شهر بم بدون بازسازي ارگ و ساختمان هاي ميراث فرهنگي, ويرانه و جسدي خواهد بود.
اسماعيلي تصريح كرد: زلزله اي به بزرگي زلزله اخير در شهر بم اتفاق نيفتاده بود چرا كه در غير اين صورت ارگ بم , ويران مي شد و زلزله هفته گذشته , بزرگترين زلزله در تاريخ بم بوده است .
وي با گراميداشت ياد ايرج بسطامي با اشاره به وضعيت مصدومين زلزله گفت: مصدوماني كه از بيمارستان هاي مختلف مرخص مي شوند , نياز به آسايشگاه و مراقبت پزشك و جاي گرم دارند.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/2863

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تعداد تلفات زلزله بم از 50 هزار نفر بيشتر است، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016