جمعه 28 فروردين 1383

تلاش اداره اطلاعات خوزستان براي اخراج شيخ دراويش گنابادي، م. احمدي

آقاي سيد مرتضي محجوبي شيخ دراويش سلسلة نعمت اللهي سلطانعليشاهي گنابادي در تاريخ 4 فروردين 1383 به اتفاق خانواده به منزل فرزند خود در اهواز وارد شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

از بدو ورود به اهواز مخالفت اداره اطلاعات خوزستان آغاز گرديد كه نامبرده بايد از خوزستان خارج شود. در روز سه شنبه 11 فروردين 1383 اداره اطلاعات خوزستان با تماس تلفني فردي با اسم مستعار علوي نامبرده را تهديد به خروج از خوزستان نمود. نامبرده به اطلاعات خوزستان پاسخ داد كه به دستور شما نيآمده‌ام تا به دستور شما از خوزستان خارج شوم. نامبرده كه قبل از تماس تلفني اداره اطلاعات عنقريب به ترك خوزستان بود سفر را به تعويق انداخت و خانوادة خود را به ملاير فرستاد و به اقامت خود در خوزستان ادامه داد.
و در همين ايام به شهرهاي ايذه و شوشتر مسافرت نمود. اداره اطلاعات خوزستان كه با اين بي‌توجهي مواجه شد در تاريخ 18 فروردين 1383 منزل محل اقامت آقاي محجوبي را با چندين دستگاه اتومبيل و دهها نفر نيروي مسلح تحت محاصره قرار داد تا نامبرده را دستگير نمايد. دراويش با همياري يكديگر مهمان خود را مخفيانه از لابلاي محاصرة مأمورين مسلح اطلاعات خارج ساخته و به سلامت به شهر ملاير بازگرداندند .
اداره اطلاعات خوزستان كه با تمام تجهيزات خبري و اطلاعاتي خود از انتقال آقاي محجوبي به خارج از شوشتر آگاه نشده بود فرداي آن روز در تاريخ 19 فروردين 1383 اقدام به محاصرة منزل محمدعلي عليمحمدي از دراويش مسجدسليمان نمود. اداره اطلاعات خوزستان ضمن تهديد نامبرده و همچنين رحيم مظفري از دراويش شوشتر خواستار تحويل شيخ دراويش به مأمورين اداره اطلاعات شد. پس از مكالمات تندي كه بين دراويش گنابادي و مأمورين اطلاعات اتفاق افتاد دراويش مزبور از مأمورين حكم قضائي خواستند تا اجازة ورود به منزل را بدهند. مأمورين كه فاقد حكم لازم بودند تهديد به حمله و ورود به منزل كردند و نهايتا پدر همسر عاليمحمدي كه متجاوز از 90 سال عمر دارد را از منزل بيرون كشيده و به اشتباه خود پي بردند كه فرد مورد نظر در استان خوزستان نيست و پس از 5 ساعت نهايتا بدون موفقيت افراد مسلح و اتومبيلهاي متعدد خود را فراخوانده و محل را ترك كردند.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/6523

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تلاش اداره اطلاعات خوزستان براي اخراج شيخ دراويش گنابادي، م. احمدي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016