جمعه 15 خرداد 1383

ميردامادى: نسل سوم انقلاب حق دارد براى خود "قانون" و "حکومت" انتخاب کند، ايرنا

قم ، ايرنا : ۱۵ خرداد۱۳۸۳ برابر با چهارم ژوئن ۲۰۰۴
معاون دبيرکل حزب مشارکت ايران اسلامي گفت : اگر خط مشي امام (ره ) را در
نظر بگيريم ، نسل سوم انقلاب حق دارد براى خود "قانون " و "حکومت " انتخاب
کند.
"محسن ميردامادى " پنجشنبه شب در دفتر حزب مشارکت استان قم با تفسير
سخني از حضرت امام (ره ) افزود : هر نسلي در زمان خود بايد خود حکومت ، رژيم
و قانون مورد علاقه اش را انتخاب کند.
ميردامادى گفت : اگر پدران ما حکومت يا قانوني در زمان خود انتخاب
کردند، تنها مربوط به دوره خودشان بوده است .
وى ادامه داد : حضرت امام (ره ) در زمان "محمدرضا پهلوى " به اين نکته
اشاره کرد که اگر پدران ما رضاشاه را انتخاب کردند براى خودشان انتخاب
!کردند نه براى ما
ميردامادى تصريح کرد : انديشمندان معتقدند اگر خواسته هاى نسل سوم انقلاب
برآورده نشود، راه هايي از جمله انقلاب و يا اصلاحات را بايد در پيش گرفت .
با اين حال، ميردامادى خاطرنشان کرد : اگر همين نظام کنوني به سمت
مردم سالارى و دموکراسي پيش برود، ممکن است خيلي از مشکلات کاسته شود.
عضو شوراى مرکزى حزب مشارکت خاطرنشان کرد : در شرايط کنوني چه به لحاظ
شرايط بين المللي و چه به لحاظ داخلي ، وقوع انقلاب غيرممکن است .
ميردامادى تصريح کرد : نسلي که خود در درون انقلاب حضور داشته ، معتقد
است که در انقلاب اول هم رهبرى انقلاب فوق العاده بود و هم مردم در صحنه ها
حضور داشتند.
معاون دبيرکل حزب مشارکت ايران اسلامي خاطرنشان کرد : در شرايط کنوني
تنها راه ممکن که مي تواند جلوى خيلي از مشکلات جامعه را بگيرد، "اصلاحات "
است .
ميردامادى تصريح کرد : بايد در شرايط کنوني ميدان براى همه باز شود تا
هرکس بتوانند انتقادات و عقيده خود را بيان کند در غيراين صورت "جمهوريت "
و "اسلاميت " نظام با هم تعارض پيدا مي کند.
وى يادآور شد : امروز حاکم کردن برداشت اکثريت در جامعه تنها راه ممکن
براى حفظ اسلاميت و جمهوريت و جلوگيرى از سست شدن ارکان نظام است .
ميردامادى ، همچنين در بخش ديگر سخنان خود اظهار داشت : متاسفانه
بهره بردارى شخصي از برخي مطالب و مباحث امام (ره ) باعث شده است که چهره ى
غيرواقعي از ايشان در نزد نسل جوان ترسيم شود.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وى افزود : برخي روى مطالب امام تاکيد مي کنند ولي نمي خواهند ببينند امام
(ره ) چه مي گويد و تنها گفته هاى ايشان را به نفع خود استنتاج مي کنند.
معاون دبير کل حزب مشارکت ايران اسلامي اضافه کرد : متاسفانه امروز
مطالبي به نام امام (ره ) و دفاع از ايشان مطرح مي کنند که با روح و انديشه
آن حضرت سازگارى ندارد.
ميردامادى ، با اشاره به تاکيد امام (ره ) روى آزادى در جامعه گفت : حضرت
امام (ره ) اعطاى آزادى را "جرم " مي دانست و معتقد بود که آزادى از حقوق
فردى انسانها است و اعطا شدني نيست .
وى ، با اشاره به اينکه حضرت امام (ره ) به محدود کردن راى مردم اعتقاد
نداشت ، گفت : حضرت امام (ره ) بر آزادى انتخابات تاکيد زيادى داشت و اين
مساله را در زمان رييس جمهورى بني صدر ثابت کرد.
معاون دبيرکل حزب مشارکت ايران اسلامي در بخش ديگر سخنانش ايجاد تشکيلات
منظم و سازماندهي شده را از برنامه هاى آينده اصلاح طلبان خواند و گفت : ما
در زمان انتخابات مجلس هفتم تصميم به برگزارى رفراندوم به خاطر وجود نظارت
استصوابي داشتيم ولي به دليل عدم سازماندهي و تشکيلات منظم موفق به اين
کار نشديم .
وى ، همچنين عدم مشارکت مردم در انتخابات را نشانه اعتراض آنان ذکر کرد
و گفت : اصلاح طلبان بايد تلاش کنند تا ياس و نااميدى را از چهره مردم
بزدايند و دوباره آنان را وارد صحنه کنند.
ميردامادى گفت : وقتي در تهران ۱۲ درصد و در اصفهان ۱۵ درصد مردم در
انتخابات شرکت مي کنند اين امر نشانه نااميدى آنان است .
عضو شوراى مرکزى حزب مشارکت تصريح کرد : محافظه کاران در انتخابات
شوراها از عدم مشارکت مردم به نفع خود سود بردند و ياد گرفتند که چگونه
مردم را از صحنه هاى بعدى دور کنند.
وى گفت : ما نبايد بگذاريم محافظه کاران در خواسته هاى خود موفق باشند و
تا حد امکان افراد آنان را از صحنه دور کنيم .
ميردامادى با اشاره به علل حضور نيافتن مردم در صحنه ها خاطرنشان کرد :
در کشور ما مردم به دليل کمبود دموکراسي در انتخابات شرکت نمي کنند ولي در
آمريکا به دليل مازاد دموکراسي مردم شرکت نمي کنند.
وى گفت : در آمريکا مردم معتقدند که هرکسي انتخاب شود آزادى و منافع
آنان تامين است ولي در ايران مردم به دليل کمبود دموکراسي چنين اميدى
ندارند و تنها به نشانه "اعتراض " در صحنه ها حضور نمي يابند.
معاون دبيرکل حزب مشارکت ايران اسلامي درباره انتخابات رييس جمهورى در
آينده گفت : ما در انتخابات رييس جمهورى ، يا سياست "حضور فعال" و يا "عدم
حضور فعال" را درپيش مي گيريم .
ميردامادى تصريح کرد : اگر محافظه کاران و جريانهاى وابسته ، انتخابات
را "فرمايشي " کردند ما به سياست "عدم حضور فعال" فکر مي کنيم و براى دور
کردن مردم از صحنه ها تلاش خواهيم کرد.
وى گفت : اگر مانند مجلس هفتم انتخابات آينده رييس جمهورى رقابتي
نباشد، اقداماتي انجام مي دهيم که انتخابات "رسوا" شود.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/8511

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ميردامادى: نسل سوم انقلاب حق دارد براى خود "قانون" و "حکومت" انتخاب کند، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016