چهارشنبه 28 مرداد 1383

خاتمى : دل ما از آنچه در عراق مىگذرد خون است، ايرنا

سنندج ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۲۸ / ۰۵ / ۸۳
رييس جمهورى اسلامى ايران گفت : دل همه ما از آنچه در عراق مىگذرد، خون
است .
سيدمحمد خاتمى سه شنبه شب در جمع نخبگان استان کردستان با اشاره به
جنايات اخير اشغالگران درکشور عراق افزود : چرا بايد مردم عراق اينطور
مظلومانه مورد ظلم و خشونت و تهديد قرار گيرند.
رييس جمهورى در ادامه به حملات ددمنشانه اشغالگران به شهر نجف و تعدى
به حرم مطهر حضرت اميرالمومنين (ع ) و کشتار مردم اين شهر اشاره کرد و
گفت : جان انسانها از منظر اسلام از کعبه مقدس تر است .
وى افزود : ديروز فلوجه و برادران و خواهران سنى و امروز نجف و شيعيان
را کوبيدند و فردا سراغ کردها مىروند، زيرا آنها نمىخواهند عراق با اتکا
به تمام مردم ، مذاهب و قوميتهاى مختلف خود روى پاى خود بايستند.
رييس جمهورى به کشتارهاى وحشيانه رژيم صهيونيستى در سرزمين اشغالى
فلسطين اشاره کرد واظهار داشت : امروز انسانها در سرزمين هاى اشغالى در
معرض تهديد و سرکوب هستند واين از ديد آنها خويشتندارى و تسامح محسوب
مىشود.
وى افزود : اما کسى که مورد سرکوب و از سرزمين خودش رانده شده و فرزند
خود را درکمپها به دنيا مىآورد و اجازه بازگشت به سرزمين آباء و اجدادى
خود را ندارد و هر جا مىرود سرشان به سنگ مىخورد، اگر دست به عمليات خشنى
بزند که حق طبيعى آنهاست ، خشونت طلب محسوب مىشود اما کسى که خانه را با
بلدوزر بر روى ساکنين و صاحبان خانه خراب مىکند، خشن نيست .
رييس جمهورى به اهداف انقلاب اسلامى از جمله حق آزادى، حاکميت ملت به
سرنوشت خويش اشاره کرد و گفت : امروز بايد با پافشارى به روشهايى که در
روح انقلاب اسلامى بود و همه آحاد مردم ازآن بهره مند بودند، بهانه ها را از
دشمنان گرفت .
خاتمى تاکيد کرد : امروز مسيحيت ، اسلام ، شيعه و سنى درخطر نيست بلکه روح
اديان الهى است که در پاى ماده پرستى در حال قربانى شدن است .
وى اظهار داشت : آنچه امروز در عراق و فلسطين مىگذرد به واقع فاجعه
بزرگ انسانى است و بايد با اتحاد و درگيرنشدن در مسايل جزئى و نيز با روى
آوردن به روح اسلام مشترک که در آن تساهل و همزيستى است ، با اين مسايل
مقابله کنيم .
خاتمى به پافشارى و توجه به مسايل مشترک مسلمانان وحتى پيروان اديان
الهى تاکيد کرد.
رييس جمهورى در ادامه با بيان واقعه تاريخى اشغال بيت المقدس توسط
مسيحيان در جريان جنگهاى صليبى و باز پس گيرى آن توسط صلاح الدين ايوبى کرد،
گفت : امروز دنيا مىکوشد مارا متهم به عدم تساهل، تسامح و خشونت کند.
خاتمى با مقايسه رفتار خشونت آميز مسيحيان بعد از اشغال بيت المقدس و
رافت اسلامى مسلمانان پس ازفتح آن افزود : وقتى بيت المقدس توسط نيروهاى
مسيحى اشغال شد، آنقدر خون ريزى شد که خون تا زير شکم اسبان سربازان بالا
آمد اما پس از آنکه مسلمانان آنجا را فتح کردند، با مردم حتى کسانى که
بيت المقدس را اشغال کرده بودند، بزرگوارانه با رافت و گذشت برخورد کردند.
وى با اشاره به اشتباهاتى که بهانه دست برخى از دشمنان مىدهد، اظهار
داشت : آنها از اين اشتباهات به عنوان ابزارى براى فشار آوردن به کشورمان
و بسيارى از کشورهاى اسلامى استفاده مىکنند.
رييس جمهورى با تصريح به اينکه ما تسامح را به جهان آموختيم گفت : از
طنزهاى بزرگ تاريخ اين است ، کسانى که ما تسامح را به آنها آموختيم به
دروغ ما را متهم به عدم تسامح مىکنند.
وى اضافه کرد : يا ما را متهم به عدم تسامح و خشونتى مىکنند که در
کشورهاى خودشان بطور ظريف و در جهان بطور آشکار بکار مىگيرند.
خاتمى به وجود برخى تنگ نظرىها و سختگيرىها در دنياى اسلام اشاره کرد و
گفت :

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما شخصيتهاى بزرگى داشتيم که براساس ظاهر بينىها و تنگ نظرىهاى
افرادى که حقيقت دين خدا را درظواهرى که محصور درزمان و مکان است و کسانى
که به سادگى فکر، انديشه ، سوال و نقد را زير سوال مىبردند و تا تکفير و
کشتار انسانها گام بر مىداشتند، مورد تکفير قرار مىگرفتند.
وى اضافه کرد : اين امر به دنياى تشيع و تسنن اختصاص ندارد.
خاتمى افزود : عدم توجه به خرد انسانى، عدم درک زمان و تحولات زندگى
بشر، انسان را در چارچوب ظواهر تنگ محصور مىکند و اين انسان هيچ حقيقت و
يا دوگانگى را برنمىتابد.
وى اضافه کرد : اگر اين انسان قدرت داشته باشد، مىکوبد، مىروبد و مىکشد
و اگر قدرت نداشته باشد به نحو ديگرى به ترور شخصيت انسانهاى ديگر
مىپردازد که اين امر در دنياى اسلام استثنا بوده در مقابل قاعده اى که در
قرون وسطى در مقابل اهل علم و فکر وجود داشته است .
وى به الگوگيرى غربىها در جريانهاى صليبى از تمدن ، روش و منش اسلامى
اشاره کرد و گفت : هنگامى که غربيها با استفاده از تمدن و علوم اسلامى راه
علم و دانش را آغاز کردند، متاسفانه مسلمانان به دلايل متنوع و مختلف در
خواب غفلت بسر مىبردند.
خاتمى در بخش ديگرى از سخنان خود مردم کردستان را مردمى با اراده ، خلاق
هوشيار و انديشمند خواند وگفت : کردها مردمانى هستند که در برابر تجاوز از
جان خود مىگذرند و در عين حال زيباترين آثار معنوى و هنرى را نيز خلق
مىکنند.
وى با تاکيد براينکه مردم کردستان درطول حوادث مختلف تاريخى، هويت خود
را حفظ کرده اند، به ظرفيتهاى بسيار ارزشمند معدنى و کشاورزى استان اشاره
کرد وگفت : اگر از منابع آب استان درست استفاده شود تحول بزرگى درکشاورزى
منطقه بوجود مىآيد.
خاتمى به زحمات رزمندگان و شهداى منطقه و سرداران دفاع مقدس در تامين
امنيت کردستان اشاره کرد وگفت : امنيت امروز راحت بدست نيامده و مرهون همت
مردم منطقه ونيروهاى مخلص نظامى، انتظامى و امنيتى است .

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11013

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'خاتمى : دل ما از آنچه در عراق مىگذرد خون است، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016