دوشنبه 16 شهريور 1383

دكتر حميد رضا نمازي: سياست‌‏مدار بايد سقراطي عمل‌‏كند، نه پيامبرانه ؛ آدمي پس از ازدواج يا خوشبخت مي‌‏شود، يا فيلسوف، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
شكي نيست, فلسفه‌‏هايي كه نقد, گفتگو, تكثرگرايي و عدم خشونت را ترويج داده‌‏اند در تقويت مباني دموكراسي موثر بوده‌‏اند.
دكتر"حميدرضا نمازي", استاد و پژوهشگر فلسفه در گفت‌‏وگو با خبرنگار فرهنگ و انديشه ايلنا, در خصوص رابطه فلسفه و سياست گفت: تاثير جدي فلسفه را مي‌‏توان در ايدئولوژي‌‏هايي مثال آورد كه با ادعاي در اختيار داشتن تام و تمام حقيقت, آب در آسياب ريخته‌‏اند. از اين رو نمي‌‏توان منكر ارتباط ميان انديشه‌‏هاي فلسفي و وقايع سياسي شد.
وي درباره برقراري ارتباط عِلي ميان فلسفه و سياست, تصريح كرد: فكر مي‌‏كنم هرگز نتوان چنين رابطه‌‏اي را ميان آن چه فيلسوف مي‌‏گويد و آن چه در عمل يا انديشه سياسي رخ مي‌‏دهد پيدا كرد.
"نمازي" افزود: مساله بعدي مسئوليت فيلسوف است و اينكه آيا فلسفه در قبال آنچه رخ مي‌‏دهد مسئول است؟ به عبارت ديگر انديشه‌‏هاي فلسفي را مي‌‏توان مسئول وضع سياسي دانست؟ برخي فيلسوفان اين مسئوليت را مي‌‏پذيرند و گروهي نيز بر اين باورند كه پذيرش اين مسئوليت نتيجه‌‏اي جز افتادن در دام ايدئولوژي‌‏ها نداشته است.
وي با اشاره به تاثير مهم فلسفه تحليلي بر سياست گفت: فلسفه‌‏هاي تحليلي با پالايش زباني راه را بر ابهام, ايهام و قرباني شدن معنا در پاي آيه‌‏هاي زباني‌‏مي‌‏بندند. زبان بازي , استبداد و خشونت دو روي يك سكه‌‏اند و فلسفه‌‏هاي تحليلي از اين بابت دِين بسياري به گردن دموكراسي دارند.
"نمازي" خاطر نشان كرد: در مثل آورده‌‏اند كه آدمي پس از ازدواج يا خوشبخت مي‌‏شود و يا فيلسوف! گويا آدميان نيز در عرصه عمل‌‏ورزي سياسي تقدير مشابهي دارند و چندان خوشبخت نشده‌‏اند.
وي افزود:" هانا آرنت" فيلسوف سياسي معاصر مي‌نويسد؛ ايمان به حركت و پويايي(در نتيجه به سياست) ,زماني كه نخستين فلسفه‌‏هاي سياسي صورت‌‏بندي ‌‏شدند ديگر به پايان آمده بود.
نمازي در خصوص نسبت جريان فلسفه غرب با سياست‌‏هاي غر بي, گفت: فيلسوفان غربي به دو دسته تقسيم مي‌‏شوند. دسته اول : فيلسوفان بنيان‌‏گرا( faundamentalist) همچون" هابرماس"كه قايلند راه درست سياست از تامل فلسفي مي‌‏گذرد و رسيدن به معيارها و بنيان‌‏هاي عام سياسي مستلزم تامل فيلسوفانه است؛ از نظر اين فيلسوفان عقلانيت دوران روشنگري و پس از آن ربطي وثيق با نظام هاي سياسي غربي دارد.
وي افزود: دسته دوم فيلسوفان بنيان‌‏ستيز (anti faundamentalist) نظير" رورتي" هستند كه اهميت فلسفه در دوران معاصر را ناچيز مي‌‏شمرند, از منظر اينان فلسفه غرب گر چه در تقويت مباني نظام‌‏هاي سياسي همچون دموكراسي موثر بوده است, اما امروز فاقد اهميت گذشته است.
"نمازي" تصريح كرد: به عقيده اين فلاسفه‌‏همچون" كانت", فلسفه مخصوصا آنجا كه موقعيت انضمامي را فراموش مي‌‏كند و به ورطه انتزاع مي‌‏افتد, فاقد اعتبار و تاثير گذاري سياسي مي‌‏شود.
وي در ادامه در خصوص مرز دقيق كار روشنفكر , فيلسوف و سياستمدار, گفت: در يونان قديم شهري به نام شهر دلفي بود كه مهمترين پرستشگاه يونان درآنجا قرار داشت در اين معبد كاهنه‌‏اي در هر زمان زندگي مي كرد كه راز دان بود و چيزي مانند وحي به او القا مي‌‏شد؛ در زمان سقراط مردم آتن از كاهنه معبد دلفي پرسيدند كه داناترين مردم يونان كيست؟اين زن پس از فرو رفتن در حالت خلسه و خروج از آن ادعا مي‌‏كند كه خدايان مي‌‏گويند داناترين يونانيان سقراط است و خود سقراط مي‌‏گويد وقتي اين خبر را شنيدم با خود گفتم من چه علمي دارم كه داناترين يونانم؟ او مي‌‏گويدجز اين چيزي نيافتم كه من و همه مردم يونان جاهليم ولي تفاوت من با بقيه اين است كه من به جهلم علم دارم و بقيه به اين جهل هم جاهلند.
نمازي تصريح كرد: اين مثال تصوير خوبي از رسالت فيلسوف به دست مي‌‏دهد, فيلسوف پاسخ سوالات را برخلاف پيامبران نمي‌‏داند و هميشه در تقرب به حقيقت به سر مي‌‏برد و لو اين كه بداند هيچ‌‏گاه حقيقت را به دست نمي‌‏آورد؛ اما پيامبران پاسخ‌‏ها را از قبل داشته‌‏اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي خاطر نشان كرد: من فكر مي‌‏كنم سياست مدار از اين جنبه بايد سقراطي عمل كند, نه پيامبرانه. از طرف ديگر تعيين مرز و حيطه فعاليت فيلسوف و سياستمدار به پاسخي مربوط مي‌‏شود كه به اين سوال بنياني مي‌‏دهيم: آيا فيلسوف مي‌‏تواند تعيين مصداق كند يا نه؟
نمازي با اشاره به اين‌‏كه نگاه به تاريخ فلسفه غرب نشان مي‌‏دهد فيلسوفان از زمان افلاطون به بعد تمايلي به ورود به عرصه حيات سياسي نداشته‌‏اند, افزود: شايد به ندرت بتوان فيلسوفاني يافت كه عرصه عمومي سياسي و مشاركت در عالم سياست را برگزيده باشند. پر كردن اين شكاف را روشنفكر به عهده دارد.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11664

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دكتر حميد رضا نمازي: سياست‌‏مدار بايد سقراطي عمل‌‏كند، نه پيامبرانه ؛ آدمي پس از ازدواج يا خوشبخت مي‌‏شود، يا فيلسوف، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016