يكشنبه 12 مهر 1383

گفت و گوى خاتمى با شبکه تلويزيونى الجزاير، ايرنا

الجزيره ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۲ / ۰۷ / ۸۳
آقاى خاتمى رييس جمهورى روز يکشنبه در مصاحبه با تلويزيون دولتى
الجزاير به سئوالات اين شبکه تلويزيونى در خصوص گسترش روابط دو جانبه ،
جايگاه ايران در نظام بين المللى و ديدگاههاى تهران درباره مهمترين حوادث
دنياى اسلام و نقش هنرمندان و زنان در جمهورى اسلامى ايران پاسخ داد.
خاتمى در اين مصاحبه سفر خود به الجزيره را مکمل حرکت رو به گسترش
مناسبات دو جانبه در همه زمينه ها دانست و تاکيد کرد : دو کشور بايد با
استفاده از ظرفيت ها، امکانات و تجارب يکديگر افق روشنى که تامين کننده
منافع دو کشور باشد را بوجود آورند.
رييس جمهورى با تبيين موضع تهران درباره استفاده صلح آميز از فناورى
هسته اى و وجود برخى نگرانى ها، خواستار برخورد بدون تبعيض با اين مسئله
شد و اظهار داشت : ما منادى خاورميانه عارى از سلاح کشتار جمعى بوده ايم و
همکارىهاى کامل با آژانس بين المللى انرژى هسته اى داشته ايم ، بطورى که
امروز به لحاظ علمى و فنى ايران در اين زمينه دچار مشکل نيست اما اراده
سياسى براى تحت فشار قرار دادن کشور ما وجود دارد.
رييس جمهورى که به پرسشى درباره فعاليتهاى هسته اى ايران پاسخ مىداد
اظهار داشت : ما مىخواهيم مستقل باشيم ، برخوردارى از انرژى صلح آميز و
فناورى هسته اى را حق خود مىدانيم و با وجود فشارها با آژانس بين المللى
انرژى اتمى همکارى مىکنيم و در عين حال آژانس نيز بايد امکانات لازم
براى برخوردارى اعضا از اين فناورى را فراهم آورد.
آقاى خاتمى درباره پديده شوم تروريسم گفت : روشهاى برخورد با تروريسم
اگر توام با سوءنيت باشد با اشتباه بزرگى روبروست ، بطوريکه امروز امواج
زشت اين پديده نادرست فراگيرتر شده و خشونت بيش از پيش ترويج يافته است .
رييس جمهورى با تاکيد بر اينکه کشورهاى جهان بايد در کنار هم با
زمينه هاى اصلى تروريسم مبارزه کرده و در جهت استقرار عدالت گام بردارند،
افزود : مبارزه با تروريسم بايد همه جانبه باشد و تروريسم دولتى ، اعم از
اشغال و سرکوب را نيز در بر بگيرد.
وى در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينکه آيا ميان فرهنگها و تمدنها جنگ
و نزاعى وجود دارد ، گفت : معتقدم بشريت در قرن بيستم خواستار صلح و آرامش
است و اين قدرتهاى خشونت طلب هستند که با بهره گيرى از برخى اختلافات
جزئى به جنگ و نزاع دامن مىزنند.
آقاى خاتمى جايگاه ايران به لحاظ سوابق تاريخى ، جغرافيايى و فرهنگى
را در بسط و گسترش ايده گفت و گوى تمدنها يادآور شد و گفت : روح ايرانى
و وجدان اسلامى حکم مىکند که ايران در جهت نزديکى فرهنگها گام بردارد و
ايران مىتواند و بايد مرکز گفت و گوى تمدنها و فرهنگها باشد.
رييس جمهورى درباره اوضاع افغانستان و عراق گفت : ما در افغانستان
نهايت تلاش خود را براى استقرار حکومتى مردمى و بازسازى و سازندگى اين
کشور بکار بسته ايم و اميدواريم انتخابات رياست جمهورى با موفقيت برگزار
شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

خاتمى اظهار اميدوارى کرد که با پايان سريعتر اشغال عراق و برگزارى
انتخاباتى فراگير حکومتى که شايسته نمايندگى مردم عراق باشد در اين کشور
روى کار آيد و همکارى مناسبى با همسايگان داشته باشد.
وى درخصوص مسائل فلسطين گفت : اين زخم بزرگى است که بر پيکر جامعه
اسلامى وجود دارد و سرکوبها و خشونت هاى دولتى مشکلات اين کشور را سنگين تر
مىکند و راهى جز استقرار عدالت و تامين حقوق حقه همه فلسطينيان اعم از
ساکنان سرزمين هاى اشغالى و آوارگان وجود ندارد.
رييس جمهورى درباره طرح خاورميانه بزرگ ، خواستار پرهيز از حضور
بيگانگان در منطقه شد و گفت : کشورهاى خاورميانه بايد درمسير استقرار مردم
سالارى و توسعه و پيشرفت که خواست ملتهايشان است ، گام بردارند.
خاتمى در پاسخ به پرسش ديگرى ، جايگاه هنرمندان بويژه سينماگران در
جامعه اسلامى را تبيين کرد و نقش زنان در تحولات اجتماعى و دوران اصلاحات را
برشمرد.

دنبالک:
http://akhbar.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/12637

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گفت و گوى خاتمى با شبکه تلويزيونى الجزاير، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016