دوشنبه 27 مهر 1383

انتشار کتاب "وزير خاكستري، بازشناسي نقش داريوش همايون در حاکميت پهلوي دوم"، در ايران، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

"وزير خاكستري , بازشناسي نقش داريوش همايون در حاكميت پهلوي دوم" نوشته صفاء الدين تبرائيان توسط موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران روانه بازار كتاب شد .

به گزارش خبرنگار سرويس فرهنگ و انديشه ايلنا, كتاب وزير خاكستري , بازشناسي نقش داريوش همايون در حاكميت پهلوي دوم‌‏, به قلم صفاء الدين تبرائيان توسط موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران در هفده فصل منتشر شده است. عناوين هفده گانه فصول اين كتاب از اين قرار است:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

فصل اول : پياده نظام ميليشياي شوونيستي، فصل دوم: بر همايون چه گذشت‌‏: كودكي و نوجواني , فصل سوم‌‏: گذرگاه پر جزر و مد, فصل چهارم‌‏: ناسيوناليسم همايوني, فصل پنجم :شطرنج سياست, فصل ششم‌‏: سومكا و باز آفريني نازيسم, فصل هفتم:‏, مرد پر رمز و راز, فصل هشتم‌‏: باب همايون, فصل نهم‌‏: تارهاي نامرئي, فصل دهم‌‏: چتر سياست‌‏, فصل يازدهم‌‏: نردبان ترقي, فصل دوازدهم: ‌‏حزبي در محاق, فصل سيزدهم‌‏: شبيه سازي‌‏تاريخي, فصل چهاردهم‌‏: الاكلنگ كابينه, فصل پانزدهم: انفجار يك مقاله و پس لرزه‌‏هاي آن, فصل شانزدهم: شمشير بدون غلاف و فصل آخر: آجودانيه‌‏, جمشيديه، پاريس.
گفتني است داريوش همايون يكي از سرشناس‌‏ترين تئوريسين‌‏هاي عصر زمامداري محمدرضا پهلوي است كه حيات اجتماعي و سياسي پر فراز و فرودي را پشت سر نهاده است .همكاري با شبه نظاميان انجمن, همياري باپان ايرانيست‌‏ها, همگامي با گروه ناسيوناليست‌‏هاي انقلاب ايران, عضويت در حزب سومكا, دبيري سنديكاي نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات, بنيان‌‏گذاري روزنامه آيندگان, قائم مقام حزب رستاخيز , وزير اطلاعات و جهانگردي و سخنگوي دولت آموزگار بخشي از فعاليت‌‏هاي او به شمار مي‌‏آيند.
لازم به ذكر است كتاب "وزير خاكستري" در اولين چاپش با دو هزار نسخه و 810 صفحه با قيمت 59000 ريال روانه بازار كتاب شده است.

دنبالک:
http://akhbar.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/13248

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'انتشار کتاب "وزير خاكستري، بازشناسي نقش داريوش همايون در حاکميت پهلوي دوم"، در ايران، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016