دوشنبه 11 دي 1385

دادخواه: به دليل عدم اعلام دلايل توقيف "نامه" از سوی هيات نظارت، بايد حکم برائت نشريه صادر شود، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسی

وکيل مدافع نشريه‌ی نامه، گفت: با توجه به عدم اعلام دلايل توقيف نشريه‌ی نامه از سوی هيات نظارت ظرف مدت قانونی، بايد حکم برائت نشريه صادر شود.

محمدعلی دادخواه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينکه اين پرونده در شعبه‌ی ۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت مطرح است، اظهار داشت: هيات نظارت بر مطبوعات که حدود ۴ ماه پيش دستور توقيف مجله نامه را صادر کرد هنوز دلايل اتخاذ اين تصميم را به دادسرا ارسال نکرده است.


وی افزود: با توجه به اينکه هيات نظارت مکلف بوده حداکثر ظرف يک هفته دلايل خود را ارسال کند و تاکنون دلايل و مستندات را ارائه نکرده است لذا به استناد اصل ۳۵ قانون اساسی بايد دادسرا حکم برائت آن را صادر کند.


Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2003 news.gooya.com
All rights reserved for the original source