چهارشنبه 29 فروردين 1386

متهمان قتل های محفلی کرمان تبرئه شدند، انتخاب

خبرگزاری انتخاب : ديوان عالی کشور حکم تبرئه عاملان قتل های محفلی کرمان را که با اعتقاد به مهدورالدم بودن، ۲ زن و سه مرد را به قتل رسانده بودند تاييد کرد.

خبرگزاری انتخاب : ديوان عالی کشور حکم تبرئه عاملان قتل های محفلی کرمان را که با اعتقاد به مهدورالدم بودن، ۲ زن و سه مرد را به قتل رسانده بودند تاييد کرد.

عاملان قتل های محفلی کرمان که قتل های خود را از شهريورماه سال ۸۱ آغاز کرده بودند ارديبهشت ماه سال ۸۲ پس از به قتل رساندن يک زن و شوهر جوان که آخرين قربانيان اين باند بودند دستگير شدند.نخستين قربانی اين باند جوان ۱۹ساله يی به نام مصيب افشاری بود که

۱۳ شهريورماه سال ۸۱ به قتل رسيد. متهمان در اعترافات خود درباره اين جنايت گفتند؛ مصيب در ميدان امام خمينی کرمان مواد مخدر می فروخت. ما بعد از شناسايی او چندين بار به وی تذکر داديم تا دست از کارهايش بردارد اما او بی اعتنا بود تا اينکه به دستور حمزه (متهم رديف اول) يک روز او را به زور سوار ماشينی کرديم و به محله هفت باغ برديم و در آنجا حمزه ابتدا سنگی به سر مصيب کوبيد و او را داخل چاله يی استخرمانند انداخت، سپس هرکدام از ما سنگی به او کوبيديم اما مصيب نمی مرد تا اينکه حمزه گفت بهتر است او را زنده به گور کنيم. بعد چاله يی کنديم و پيکر نيمه جان مصيب را به داخل آن انداختيم و با شن و ماسه روی چاله را پوشانديم و به اين ترتيب مصيب را زنده به گور کرديم.

متهمان افزودند؛ قتل دوم را يک هفته بعد از قتل مصيب انجام داديم. ابتدا محسن کمالی را شناسايی کرديم. او فساد اخلاقی داشت، بنابراين يک روز که در حال خروج از خانه بود، او را گرفتيم و به هفت باغ برديم و در آنجا محسن را هم خفه کرديم و جسدش را همانجا دفن کرديم، سپس به دستور حمزه، موبايل و موتور محسن را برداشتيم تا از آنها برای کارمان استفاده کنيم.

قتل سوم را چند ماه بعد انجام داديم، مقتول زنی به نام جميله بود که او هم خريد و فروش مواد مخدر می کرد و فساد اخلاقی داشت. از آنجايی که اين زن ازدواج هم کرده بود، پس از ربودن وی او را خفه نکرديم بلکه چاله يی کنديم و با روش سنگسار او را به قتل رسانديم، بعد جسد اين زن را به بيابان های اطراف کرمان برديم و در آنجا انداختيم تا طعمه حيوانات شود.متهمان در ادامه اعترافات گفتند؛ به ما گفته بودند که محمدرضا نژادملايری و شهره نيک پور دختر و پسر فاسدی هستند که با هم ارتباط نامشروع دارند و به همين خاطر آنها را هنگامی که سوار خودروی پژوی محمدرضا بودند شناسايی کرديم و بعد از اينکه جلويشان را در جاده گرفتيم آنها را به چاله پر از آب هفت باغ برديم و هر دو را در آنجا خفه کرديم.

بعد اجسادشان را داخل پژو گذاشتيم و به بيابان برديم و پس از آنکه اجساد را به بيرون انداختيم ماشين پژو را به آتش کشيديم و موبايل محمدرضا را برداشتيم. ما نمی دانستيم شهره و محمدرضا زن و شوهر هستند و فکر می کرديم با هم رابطه نامشروع دارند.

ماموران در ادامه تحقيقات خود از متهمان دريافتند آنان به طرز فجيعی قربانيان را به قتل می رساندند.آنها همچنين متوجه شدند حمزه سردسته اين باند، سرباز بوده و به اتفاق ساير اعضای باند که عضو يک پايگاه مقاومت بوده اند خود را محق می دانستند تا هر کسی را تصميم گرفتند به قتل برسانند.پس از به قتل رسيدن شهره و محمدرضا و کشف جسد سوخته آنان ماموران تلفن همراه محمدرضا را رديابی کردند و دريافتند گوشی دست محمد حمزه است. بنابراين محمد حمزه دستگير شد، اما او هيچ اعترافی نکرد تا اينکه ماموران از او خواستند نام ۱۴ نفر از دوستانش را به ماموران ارائه دهد.

پليس در بررسی های خود متوجه شد ۵ نفر از دوستان حمزه به اضافه خودش فعاليت و رابطه نزديکی با هم دارند. بنابراين پليس حمزه را تحت بازجويی های فنی - پليسی قرار داد و او به ۵ فقره قتلی که انجام داده بود، اعتراف کرد و ماموران ساير اعضای باند را هم دستگير کردند.

پس از پايان تحقيقات و ارسال پرونده به شعبه نهم دادگاه عمومی کرمان قاضی اميری تبار اعضای باند را محاکمه و آنها را محکوم کرد. طبق رای دادگاه محمد حمزه سردسته باند به اتهام شرکت در چهار فقره قتل (مصيب افشاری، محسن کمالی، جميله اسماعيلی و شهره نيک پور) به قصاص و اعدام در ملاءعام و به خاطر ۶ فقره آدم ربايی (مصيب افشاری، محسن کمالی، جميله اسماعيلی، شهره نيک پور و محمدرضا نژادملايری) به ۱۵ سال حبس، به خاطر سرقت اموال آنها به تحمل سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم و علی متهم رديف دوم به اتهام مشارکت در چهار فقره قتل (شهره، جميله، محسن و محمدرضا) به ۴ بار قصاص و مشارکت در ربودن آنها به ۱۵ سال حبس و رابطه نامشروع به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد.

همچنين متهم رديف سوم به نام سليمان به اتهام مشارکت در سه فقره قتل (شهره، محمدرضا و محسن) به قصاص و اعدام در ملاءعام و ۵ فقره آدم ربايی به ۱۵ سال حبس، سرقت اموال مقتولان به سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. متهم رديف چهارم به نام محمد نيز به اتهام دو فقره قتل به قصاص در ملاءعام، به جرم سرقت اموال مقتولان به سه سال حبس، ۶ فقره آدم ربايی به ۱۵ سال حبس و ارتباط با زنان فاسد به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد.

همچنين «محمد س.» متهم رديف پنجم به جرم مشارکت در يک فقره قتل به قصاص در ملاءعام، مشارکت در سه فقره آدم ربايی به ۱۵ سال حبس و سرقت اموال مقتولان به سه سال حبس و متهم رديف ششم به نام چنگيز به خاطر مشارکت در يک فقره آدم ربايی به ۱۵ سال حبس و مشارکت در يک فقره قتل به قصاص در ملاءعام و رابطه نامشروع با يک دختر جوان به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد.

اما اين حکم در ديوان عالی کشور نقض شد و قضات ديوان اعلام کردند چون متهمان با اعتقاد به مهدورالدم بودن اين قتل ها را انجام داده اند مجازات قصاص شامل آنها نخواهد شد.به اين ترتيب پرونده مجدداً به شعبه هم عرض فرستاده شد و دادگاه دوم متهمان رديف يک و دو را به قصاص محکوم کرد اما با توجه به اينکه خانواده دو تن از مقتولان اعلام رضايت کرده بودند ساير متهمان را تبرئه کرد. پرونده برای بار دوم به ديوان رفت اما باز هم حکم نقض و پرونده برای سومين بار به شعبه هم عرض فرستاده شد.قاضی سوم رسيدگی کننده به پرونده مطابق نظر ديوان عالی کشور چون متهمان ادعا کرده بودند قربانيان را با اعتقاد به مهدورالدم بودن به قتل رسانده اند، آنها را تبرئه کرد. اين بار حکم مورد اعتراض اوليای دم قرار گرفت و پرونده مجدداً به ديوان عالی کشور ارسال شد اما ديوان عالی کشور اعتراض اوليای دم را نپذيرفت و حکم برائت قاتلان محفلی کرمان را تاييد کرد.در رای صادره شعبه ۳۱ ديوان عالی کشور آمده است؛ محمد حمزه (سردسته باند)، «محمد س.»، «محمد ی.»، «چنگيز س.» و «س. ج.» از اتهام قتل عمدی تبرئه شده و اعتراض اوليای دم وارد نيست و رای صادره تاييد می شود.همچنين بايد پرونده متهمان «محمد س.» و «چنگيز س.» درخصوص مجازات جنبه عمومی جرم در قتل هايی که اوليای دم رضايت داده اند مجدداً رسيدگی شود و در صورتی که اعتقاد مهدورالدم بودن در مورد مقتولانی که خانواده آنها رضايت داده اند از سوی دادگاه احراز نشود دادگاه بايد تصميم خود را اعلام کند.


Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2003 news.gooya.com
All rights reserved for the original source