یکشنبه 27 خرداد 1386

نگرانی از وضعيت هشت دانشجوی زندانی اميرکبير، راديو فردا

بهروز کارونی - انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير، با انتشار بيانيه ای از وضعيت هشت دانشجوی اين دانشگاه، که در زندان به سر می برند، ابراز نگرانی کرد.

عباس حکيم زاده، علی صابری، احسان منصوری، احمد قصابان، مقداد خليل پور، پويان محموديان، مجيد توکلی و مجيد شيخ پور طی ۵۰ روز گذشته بازداشت شده اند.

چهار تن از اين هشت دانشجو، مديران مسئول چهار نشريه دانشجويی هستند که متهم به انتشار مطالب موسوم به موهن عليه مقدسات اسلامی هستند.

اسماعيل سلمانپور، عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه امير کبير، در مورد اين بيانيه به راديو فردا گفت:« حدود ۵۰ روز از بازداشت هشت تن از دوستان مان به بهانه چهار نشريه دانشجويی می گذرد، و انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير تاکنون سه بيانيه را در اين مورد منتشر کرده است.»

وی افزود:«با توجه به اتفاقات و فشارهای جديد بر فعالان دانشجويی و اظهار نظرهايی که ابراز شده اند، انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير، بيانيه چهارم خود را منتشر کرد تا هم فضای کنونی را تشريح کند و هم به کسانی که درصدد تنگ تر کردن عرصه فعاليت دانشجويان هستند، هشدار دهد.»

به اعتقاد اين فعال دانشجويی، زمينه بازداشت دانشجويان از مدت ها قبل، يک سال پيش، تدارک ديده شده بود.

آقای سلمانپور گفت:«تشکل های منتقد در دانشگاه های سراسر ايران، منحل اعلام شدند و فشار بر روی آنها افزايش يافت. ضمن آنکه فعالان دانشجويی با برخورد کميته های انضباطی مواجه شدند، و يا اينکه دادگاه انقلاب، آنها را احضار می کرد. بدين ترتيب، تلاش به عمل آمده است تا هر گونه صدای اعتراضی در دانشگاه ها خاموش شود»

او اضافه کرد:« در اين ميان، به دليل عملکرد قوی دانشجويان و انجمن اسلامی، شورای صنفی و ساير تشکل های دانشجويی منتقد دانشگاه امير کبير و بويژه اعتراض دانشجويان درجريان سخنرانی آقای احمدی نژاد در دانشگاه، که شکستی تبليغاتی برای ايشان به حساب آمد، به نظر می رسد که نهادهای امنيتی فشار خود را بر روی اين دانشگاه بيشتر کرده اند.»

به نوشته بيانيه انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير، اخباری که در مورد فشارهای روحی بر دانشجويان زندانی و شکنجه آنان به گوش می رسد، همگان را نگران کرده است.

اين عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير در اين خصوص گفت:«به نظر می رسد تيم امنيتی مسئول برخورد با جنبش دانشجويی با همکاری تبليغاتی نيروهای وابسته به خود، اين اميد را دارد که بتواند با اعمال فشار بر دانشجويان زندانی از آنان اعتراف مورد نظر برای سناريوی خود را بگيرد. موضوعی که تاکنون موفق به آن نشده است.»

اسماعيل سلمانپور در پاسخ به اين پرسش که آيا با توجه به تمام اين عوامل و فشارها، اقدام دانشجويان بازداشتی به اعتراف، حقوقی و قانونی است يا خير، به اين موضوع اشاره کرد که مدت بازداشت موقت، حداکثر ۴۸ ساعت است، اما دانشجويان بازداشتی، بسيار بيشتر از اين مدت و حتی چند ده روز در بازداشت موقت به سر برده اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين درحاليست که به گفته اين فعال دانشجويی، دانشجويان زندانی بايد به وکيل و خانواده خود دسترسی داشته باشند و همچنين بايد برای آنان قرار صادر شود.

وی افزود:« با همه اينها، قاضی می گويد دليلی برای صدور قرار برای دانشجويان بازداشتی نمی بيند. به اين ترتيب، دوستان ما همچنان به صورت غيرقانونی در بازداشت نگه داشته شده اند»

آقای سلمانپور تاکيد کرد:«اگر در اين شرايط، آنها اعترافی بکنند، اعتبار قانونی نخواهد داشت.»

او افزود:« درعين حال، تمام اين دوستان، پيش از بازداشتشان، به دليل آنکه احتمال برخورد با خود را می دادند، نوشته ای را در حضور وکيل امضا کردند و گفتند که اگر پس از زندانی شدن، مطالبی را برخلاف آنچه که در زمان آزادی اعلام کرده اند، عنوان کردند، اعتباری ندارد.»

اسماعيل سلمانپور ابراز اميدواری کرد که سيستم قضايی جمهوری اسلامی، در قبال دانشجويان بازداشتی بر اساس قانون عمل کند.»

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نگرانی از وضعيت هشت دانشجوی زندانی اميرکبير، راديو فردا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016