يكشنبه 22 مهر 1386

بازداشت چند تن از پیروان مکتب قرآن در بوکان، موکریان

طی روزهای گذشته چندین نفر از پیروان مکتب قرآن در شهرستان بوکان ، توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.
گفته می شود این افراد که تعدادی از آنان فرهنگی می باشند ، در نظر داشتند به مناسبت گرامیداشت شب های پایانی ماه مبارک رمضان ،درمنزل شخصی یکی ازاعضای این گروه گردهم آیند ،که توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.
گفتنی است تعدادی از بازداشت شدگان پس از چند ساعت آزاد شدند ولی باقی افراد به نام های محمد کریمی ، طاهر کریمی ،ابراهیم اسماعیل پور، علی رسول نژاد ،اسماعیل ادیب حسامی ،ناصر حاجی پیروتی ،خالد خداکرمی ،حسین شاه وردی ،مصطفی نادری و نادربایزیدی همچنان در بازداشت بسر می برند.


Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2003 news.gooya.com
All rights reserved for the original source