چهارشنبه 14 آذر 1386

اسامی ۲۸ تن از دانشجويان بازداشت شده در روزهای اخير، فعلان حقوق بشر ايران

به نام آزادی
بر اساس آخرين اخبار دريافتی
تعداد تائيد شده دستگيريهای گسترده روزهای اخير در دانشگاههای ايران به ۲۸ تن رسيده است .
اسامی اين افراد به شرح ذيل اعلام گرديده است :

۱ احسنی نادر - مازندران
۲ آزادفر انوشه - دانشگاه تهران
۳ آقام علی خليلی سعيد - علامه
۴ آقايی امير
۵ اميری روزبهان - دانشگاه تهران
۶ اميری الياسی کيوان - دانشگاه صنعتی شريف
۷ باقری بهزاد - دانشگاه تهران
۸ پاکزاد آرش - دانشگاه مازندران
۹ جمشيدی ايلناز - دانشگاه تهران
۱۰ حبيبی سعيد - پلی تکنيک
۱۱ سالاری هادی
۱۲ سالم علی - پلی تکنيک
۱۳ سلطان بيگی نسيم - دانشگاه علامه طباطبايی
۱۴ صادقی علی - دانشگاه
۱۵ صف شکن روزبه - دانشگاه تهران
۱۶ عمرانی ميلاد
۱۷ غمين محسن - دانشگاه پلی تکنيک
۱۸ فرهادی آهنگران فرشيد
۱۹ فضلی بهرنگ - دانشگاه مازندران
۲۰ کريمی زاده بهروز - دانشگاه تهران
۲۱ کلايی علی
۲۲ گرذايلو مهدی - دانشگاه تهران
۲۳ محبی مهسا
۲۴ محمدی حامد - دانشگاه مازندران
۲۵ معارفی حسن - دانشگاه مازندران
۲۶ معينی ميلاد - دانشگاه مازندران
۲۷ مهرزاد امير
۲۸ ياسر پير حياتی - شاهد

همچنين اسامی ذيل دانشجويانی هستند که طی ۴۸ ساعت گذشته از بازداشتگاههای مختلف آزاد گشته اند

۱ اشرف نژاد مجيد - دانشگاه شهيد رجايی
۲ آزادفر احسان
۳ آسايش کريم - دانشگاه صنعتی شريف
۴ بابايی حسين - دانشگاه صنعتی شريف
۵ پاشا جاويد بابک - پلی تکنيک
۶ ثقفی محسن - پلی تکنيک
۷ فقيهی بهروز

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

تا زمان تنظيم اين خبر تنها خانم نسيم سلطان بيگی طی تماس تلفنی کوتاهی سلامتی خود را به اطلاع خانواده رسانده و طبق اخبار دريافتی اين مجموعه اين افراد در بند ۲۴۰ زندان اوين و بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات نگهداری ميشوند.

همچنين تا اين لحظه اطلاعی از سرنوشت پيمان پيران در دست نيست و بيم افزايش بازداشتها نيز وجود دارد در دانشگاه شيراز نيز حداقل يک نفر بازداشت شده است ، مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران ضمن ابراز تاسف عميق خود از سرکوب دانشجويان در دانشگاههای ايران خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط تمامی دانشجويان و زندانيان وجدانی در ايران ميباشد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اسامی ۲۸ تن از دانشجويان بازداشت شده در روزهای اخير، فعلان حقوق بشر ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016