دوشنبه 5 مرداد 1388

گزارش گسترده ترين تظاهرات تاريخی همبستگی ايرانيان در استکهلم (همراه با عکس و فيلم)

در پی فراخوان کنش گران و سازمان های بين المللی حقوق بشر و اتحاد برای ايران برای برگزاری تظاهرات جهانی در روز ۲۵ ژولای، جمعيت پشتيبانی از مبارزات مردم ايران در شهر استکهلم، ايرانيان را به گردهمايی در ميدان مرکزی شهر و سپس راهپيمايی به سمت سفارت روسيه فرا خواند. آمار شرکت کنندگان در اين گردهمايی در روزنامه داگنز نی هتر بزرگترين روزنامه صبح کشور و کانال يک تلويزيون سوئد به نقل از پليس بالغ بر ۵ هزار نفر اعلام شده است. اما برخی از ژورناليست ها در وبلاگ خود اعلام کرده اند که پليس در محل تظاهرات تعداد شرکت کنندگان را ۶۰۰۰ هزار نفر اعلام کرده است. برخی از رسانه هايی فارسی زبان و مسئولين برگزارکننده تظاهرات، جمعيت شرکت کننده را درحدود ۷ تا ۸ هزار نفر اعلام کردند. اين گردهمايی از ساعت ۱۷:۳۰ دقيقه بعد از ظهر تا ۱۹:۳۰ دقيقه ادامه يافت و در پی آن هزاران نفر به سمت سفارت روسيه در سوئد راهپيمايی کردند. اين گردهمايی و راهپيمايی بزرگترين، طولانی ترين و بی نظير ترين تظاهرات ايرانيان در سوئد و يکی از قدرتمندترين و گسترده ترين نمونه های همبستگی بين المللی با مردم ايران در روز ۲۵ ژولای بود.

در اين تظاهرات نمايندگانی از شش حزب پارلمانی سوئد (احزاب دولتی ميانه رو، حزب ليبرال مردم ، حزب دمکرات مسيحی و احزاب اپوزيسيون سوسيال دمکرات، حزب چپ و حزب سبز)، دبير سازمان جوانان سوسيال دمکرات های جهان، روزنامه نگاران بدون مرز، انجمن قلم سوئد، سازمان ار،اف، اس، ال و ديگر مجامع و شخصيت های حقوق بشری و نماينده اعتصاب غذاکنندگان ۳ روزه در استکهلم سخنرانی کردند و يا پيام خود را ارسال کردند. از جمله پيام شيرين عبادی و ناصر زرافشان که پيشتر ضبط شده بود، پخش گرديد و اردلان شکرابی رئيس سابق سازمان جوانان سوسيال دمکرات، يوران ليند بلاد نماينده پارلمانی بلند پايه حزب حاکم ميانه رو که از مسئولين شورای اروپا است، کريستينا هولتمن روزنامه نگار معروف سوئدی که گزارشات بسياری از ايران تهيه کرده است، بيگيتا اولسون نماينده حزب ليبرال مردم و عضو کميسيون امور خارجی پارلمان سوئد و مهرداد درويش پور از مسئولين برگزارکننده تظاهرات در دفاع از حقوق مردم ايران سخن گفتند.

گروه های آواز و موسيقی سوئدی و ايرانی متعددی زينت بخش اين گردهمايی پرشور بودند. همچنين رانندگان تاکسی نيز که ماشين های خود را با شعارهايی در محکوم کردن دولت کودتا و حمايت از مردم ايران مزين کرده بودند، در انتهای صف راهپيمايان به سمت سفارت روسيه حرکت کردند. راهپيمايان در محل سفارت روسيه با شعارهايی نظير "مدودف، شرم بر تو باد" ، "روسيه، درکشورم دخالت نکن" حمايت دولت روسيه از احمدی نژاد و دولت کودتا را محکوم کردند.
قطع نامه اين گردهمايی که در پايان تظاهرات خوانده شد، خواستار عدم برسميت شناختن دولت احمدی نژاد، آزادی دستگير شدگان و همه زندانيان سياسی،اعمال فشار برای پايان دادن به خشونت ها عليه مردم، و اعزام هيئتی بين المللی به ايران برای رسيدگی به حوادث اخير شده است.
اين تظاهرات در رسانه های سوئد بازتاب بسيار وسيعی يافت و گزارش های بسياری در باره آن منتشر شد.
همچنين رسانه های سوئدی به نقل از پليس نظم و آرامش اين تظاهرات را تحسين کرده و آنرا "بسيار عالی" توصيف کردند. لازم به تذکر است که مسئوليت اداره و انتظامات تظاهرات اساسا بر عهده جوانان بود.

جمعيت پشتيبانی از مبارزات مردم ايران

فيلم هايی از اين گردهمايی را ببينيد:


Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2009 news.gooya.com
All rights reserved for the original source