جمعه 24 ارديبهشت 1389

محکوميت مهدی تاجيک، دانشجوی حقوق و علوم سياسی، به ۲۷ ماه حبس و ۳۰ سال محروميت سياسی، جرس

جــرس: شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، مهدی تاجيک دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران و از فعالان مطبوعاتی را ، طی حکمی به ۲۷ ماه حبس تعزيری و ۳۰ سال محروميت سياسی محکوم کرد.

به گزارش منابع خبری جرس، اين دانشجوی مطالعات منطقه ایِ دانشگاه تهران که در پی احضار به دادگاه انقلاب از صدور حکم خويش مطلع شده، به اتهام اجتماع و تبانی عليه امنيت ملی به دو سال حبس تعزيری، به اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام به نود و يک روز حبس تعزيری و همچنين به جهت توهين به رياست جمهوری به يک ميليون ريال جريمه نقدی محکوم شده است."

قاضی پيرعباسی در ادامه حکم صادره برای اين فعال مطبوعاتی، وی را به مدت سی سال از حرفه خبرنگاری، تاليف، مصاحبه، مقاله نويسی و حتی تحليل سياسی و همچنين عضويت، هواداری و فعاليت موثر در احزاب و گروههای سياسی و به طور کل ورود در مسائل نظری سياسی نيز محروم نموده است.

گزارش مذکور افزوده است اين حکم در حالی از سوی قاضی دادگاه صادر شده که هيچ استنادی در پرونده تاجيک مبنی بر شرکت وی در اجتماعات پس از انتخابات و حوادث رخ داده موجود نمی باشد و بنا بر شنيده ها، پرونده سازی عليه وی به حدی بوده است که قاضی نيز در بخشی از حکم صادره به حجيم نمودن بی مورد پرونده توسط ضابطين قضايی اشاره نموده است.

تاجيک در پی دستگيری‌های گسترده پس از وقايع روز عاشورا، توسط نيروهای امنيتی در منزل خود دستگير و بعد از جابجايی مکرر از چند زندان امنيتی مختلف نهايتا اواخر سال گذشته به بند عمومی ۳۵۰ زندان اوين منتقل و چند روز مانده به نوروز با قرار وثيقه از زندان اوين مرخص شد.

اين دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، پيش از اين نيز در اوايل سال ۸۵ توسط نيروهای امنيتی دستگير و ماهها در بازداشت به سر برده و در همان سال در دادگاه انقلاب به ۲ سال و نيم حبس تعزيری محکوم شده بود.


Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2009 news.gooya.com
All rights reserved for the original source