دوشنبه 11 بهمن 1389

همسر سعيد ملک پور: برای سعيد سناريوسازی شده است، کميته دانشجويی دفاع ز زندانيان سياسی

کميته دانشجويی دفاع ز زندانيان سياسی: در پی اعلام دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر صدور حکم اعدام دو نفر در ارتباط با جرايم رايانه ای، و عدم اشاره به اسامی اين دو نفر، گمانه زنی ها در خصوص اينکه يکی از اين دو نفر، سعيد ملک پور باشد، شدت گرفته است.

سعيد ملک پور که تابعيت ايرانی ـ کانادايی دارد در تاريخ ۱۳/۷/۱۳۸۷ در تهران، بدون ارائه حکم و بازداشت و گذراندن مراحل قانونی، به صورتی ناگهانی بازداشت شد. وی که در حرفه طراحی سايت مشغول به کار بود، از سوی ارتش سايبری سپاه پاسداران، متهم به اداره يک سايت غير اخلاقی شده است. درحاليکه همسر وی در اين زمينه ميگويد: سعيد ملک پور بر حسب حرفه ای که داشت، صرفا برنامه ای را طراحی کرده بدون آنکه اطلاعی از آن داشته باشد که کجا و در چه سايتی به کار گرفته می شود.

سعيد ملک پور از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به رياست قاضی مقيسه ای به اعدام محکوم شد. پرونده وی به ديوان عالی کشور ارجاع داده شد تا تصميم نهايی در مورد وی اتخاذ شود. در حالی که هيچ جواب رسمی ای در ديوان عالی کشور به وکيل مدافع و خانواده وی داده نشده است، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور حکم اعدام برای دو نفر از متهمان جرايم رايانه ای خبر داده است.

در همين ارتباط گفتگويی از طرف کميته دفاع از زندانيان سياسی با خانم زهره افتخاری، همسر سعيد ملک پور صورت گرفته است که شرح آن در زير می آيد.

- خانم افتخاری لطفا در خصوص آخرين وضعيت آقای ملک پور توضيحاتی ارائه بدهيد.
سعيد همچنان در انفرادی به سر می بردو تا کنون شرايط عادی ای که برای هر زندانی بايستی ايجاد شود، در مورد ايشان محقق نشده است.
امروز صبح اعلام کرده اند که حکم اعدام دونفر از متهمان جرايم رايانه ای که برای تاييد به ديوان عالی کشور ارسال شده بود، صادر شده است.من از اين موضوع به شدت ناراحت و نگران شده ام. فارغ از وضعيت روحی ما آنچه که واضح است اينکه پرونده ها برای تصميم گيری و به نوعی تجديد نطر به ديوان عالی کشور فرستاده می شود نه برای تاييد وهمين طرز بيان نگرانی های ما را افزايش داده است. چون آقای جعفری دولت آبادی اين سخنان را ايراد کرده، در موضعی نيستند که اين حرفها را بزند. ايشان دادستان هستند نه سخنگوی قوه قضاييه. متاسفانه اين پيش فرض را تقويت می کند که اين گونه احکام از قبل صادر شده و طی مراحل اداری در دادگاه های تجديد نظر و ديوان عالی کشور صرفا نمايشی جلوه می کند.
در صدور حکم بدوی که توسط قاضی مقيسه ای، رئيس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب صورت گرفت، وی اختيار کامل در تصميم گيری نداشت و فساد اداری موجود در سيستم قوه قضاييه واضح بود. اما ديوان عالی کشور که متشکل از پنج قاضی بلند مرتبه قوه قضاييه است، انتظارات ما بيشتر است. زيرا تهديد و تطميع پنج قاضی مسلما سخت تر از تحت تاثير قرار دادن يک نفر است.

- روند محاکمه آقای ملک پور در دادگاه بدوی به چه نحوی بوده است؟
در دادگاه بدوی که محاکمه توسط قاضی مقيسه ای انجام شد، اعلام شد که در اين پرونده شاکی خصوصی وجود دارد. من نمی دانم اين چه روال قانونی است که شاکی خصوصی در دادگاه حاضر نشود و حتی اسمی از او در پرونده نباشد. درحالی که طبق همين قانون جمهوری اسلامی در جلسه محاکمه بايد طرفين دعوا ( شاکی و متشاکی يا وکلای انها) حضورداشته باشند. حتی اسم او را به ما اعلام نکردند. صرف نظر از شاکی خصوصی، نماينده دادستان هم که عدم حضور وی در جلسه محاکمه، رسميت دادگاه را ساقط ميکند، در دادگاه حضور نداشت. اينها مواردی است که غير قانونی بودن مراحل صدورحکم بدوی و دادگاه برگزار شده را محرز می کند.

- خانم افتخاری اين سخنان آقای جعفری دولت آبادی ذهنها را متوجه آقايان سعيد ملک پور و وحيد اصغری کرده است. آيا کسان ديگری هم هستند که در ارتباط با جرايم رايانه ای دستگير ومحکوم شده باشند که آقايان ملک پور و اصغری از دايره مصداق اين مساله خارج شوند؟
بله افراد ديگری هم هستند. قبلا آقای جعفری، رئيس دادسرای جرايم رايانه ای اعلام کرده بود که پنج نفر در اين ارتباط دستگير شده اند.
اولين نفريکی از شهروندان گرگانی بود که ادعا می کردند مدير يکی از سايتهای مستهجن است. پرونده ايشان به گرگان منتقل شد و همانجا هم محاکمه صورت گرفت و به دوسال حبس محکوم شد. احيانا حالا که دوران محکوميت ايشان تمام شده، در خارج از زندان به سر می برد.
دومين نفر همسر من بود که با شيوه ای که اشاره کردم محاکمه و به اعدام محکوم شد و متاسفانه در جريان محاکمه متهمان ديگر پرونده نيستم.
در مورد پرونده آقای اصغری هم موارد زيادی وجود دارد که ايشان هم زير شديد ترين شکنجه های روحی و جسمی مجبور به اعتراف شدند. اين مساله در دادگاه مطرح و حتی پزشک قانونی هم آن را تاييد کرد.

در خصوص همسر شما، آقای سعيد ملک پور هم مسايلی همچون شکنجه و اعمال فشار مطرح بود. لطفا در اين مورد هم توضيحاتی ارايه بفرماييد.
بله همسرم هم شديدا شکنجه شده بود و در دادگاه مطرح شد. چون ايشان صرفا زير شکنجه های شديد و تهديد کردن خانواده اش مجبور به اعتراف شد. هيچ مدرک ديگری به غير از اعترافات سعيد در پرونده وجود ندارد. خوب اين اعترافات که زير شکنجه و اعمال فشار صورت گرفته که مدرک محسوب نمی شود. همسرم در دادگاه همه اتهامات را رد کرد. سعيد تنها برنامه ای را طراحی کرده بود که در يک سايتی آن برنامه را به کار بردند. بدون اينکه حتی بداند اين برنامه برای کجا و چه سايتی استفاده می شود. تازه اگر هم اين مساله طبق قانون ايران جرم محسوب می شود، اين قضيه در خاک ايران اتفاق نيافتاده است تا جمهوری اسلامی همسر من را به اعدام محکوم کند. ايشان در کانادا اين برنامه را برحسب درخواستی که از وی شده بود طراحی کرد. اگر ايشان جرمی مرتکب شده است بايد در کانادا محاکمه شود. جمهوری اسلامی که مدعی العموم دنيا نيست. تازه اگر بگويند که مخاطبان آن سايت فارس زبان بوده اند،مگر فقط در ايران فارس زبان وجود دارد؟ در چند کشور ديگر از جمله افغانستان،تاجيکستان و ... فارس زبان وجود دارد.
جمهوری اسلامی فقط می تواند فيلتر کند که اين کار را هم کرده است. اصلا به آنها چه ربطی دارد که سعيد را بخواهند اعدام بکنند؟
همانطور که اولين متهم جرايم رايانه ای که ادعا می کردند مدير يکی از سايت های مستهجن بوده است را به گرگان منتقل کردند و همانجا هم محاکمه شد، پس همسر من هم اگر به فرض مرتکب جرمی شده است بايد در کانادا محاکمه شود نه در ايران.
سعيد نامه ای به رئيس قوه قضاييه نوشت و شکنجه هايی که در موردش صورت گرفته بود را توضيح داد. من که اين نامه را به مسئولا قوه قضاييه فرستادم و وقتی ديدم هيچ جوابی ندادند، نامه را به اطلاع سايتهای خبری رساندم. به خاطر همين مساله پرونده جديدی برای سعيد باز کردند.

در اين پرونده جديد چه اتهاماتی را متوجه آقای ملک پور کرده اند؟
تبانی با همسر به منظور اقدام عليه امنيت نظام، تشويش اذهان عمومی و تبليغ عليه نظام.
به جای آنکه بيايند مسايل مطرح شده در نامه را بررسی کنند و بازجويانی که با شکنجه کردن سعيد،مرتکب جرم شده بودند را بازخواست کنند، برای سعيد پرونده سازی کردند.
خوب اينها مشخص است که همه داستان پرونده و صدور حکم سناريو سازی بوده است.

با توجه به اينکه آقای ملک پور تابعيت کانادا را هم دارد، آيا دولت کانادا برای دفاع از ايشان اقدامی کرده اند؟
وزير امور خارجه کانادا گفته است که از جمهوری اسلامی می خواهيم در مورد صدور حکم اعدام ومجازات های غير منصفانه تجديد نطر کند . و استفاده از ابزارهای قانونی برای متهمين را فراهم کرده و از صدور حکم اعدام برای سعيد هم ابراز نگرانی کرده بود. خواستار آزادی دو شهروند کانادايی که در ايران بازداشت شده اند، شده بود و ابراز اميدواری کرده بود که وزير امور خارجه جديد ايران اين مساله را پيگيری کند.

خانم افتخاری آيا بعد از شنيدن صحبت های دادستان تهران وکيل مدافع آقای ملک پور برای صحت اين ادعا که ايشان يکی از اين دونفر است، اقداماتی انجام داده اند يا خير؟ در صورتی که اطلاع داريد لطفا ما را در جريان ای پيگيريها قرار بدهيد.
امروز چند بار با وکيل سعيد تماس گرفته ايم و خانواده همسرم در ايران هم دارند اين مساله را پيگيری می کنند.چون موبايل آقای عليزاده طباطبايی خاموش بود، متاسفانه تا حالا نتوانستيم ارتباطی با ايشان برقرار کنيم و اخبار جديدی را کسب کنيم.


گفتگو از : ناصح فريدی


Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2009 news.gooya.com
All rights reserved for the original source