شنبه 28 بهمن 1391   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

آقای نوری‌زاد! مُرشد نشد سراغ "بچّه مرشد"ها برويد، مجتبی واحدی

مجتبی واحدی
بسياری از هموطنان ، "مقصر غير پاسخگو" در خلق شرايط فعلی را می‌شناسند. اما سخن گفتن شما با "بچه مرشد"ها همه‌ی نگاه‌ها را به طرف "مرشد"ی خواهد برد که تاکنون هيچ‌گاه مسئوليت هزينه‌سازی‌های خويش برای کشور را نپذيرفته و همواره تلاش کرده گناه تصميمات خويش را به گردن رؤسای بی‌اراده سه قوه بيندازد

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


ويژه خبرنامه گويا

پيشنهاد شجاعانه محمد نوری زاد به رهبر جمهوری اسلامی و دعوت او به مناظره، آنچنان زيبا و حساب شده به رشته تحرير درآمده که حتی بدون پاسخگويی رهبر تأثير گذار خواهد بود. نوری زاد بهتر از من می داند و رهبر بهتر از هردو ، که او فقط وقتی همچون «‌ فاتحان » از عرصه جدال کلامی خارج می شود که متکلم وحده باشد ونه تنهادر زمان اظهار فضل ، کسی او را به چالش نکشد بلکه پس از سخنرانی های او ـ که عموماً طولانی و خسته کننده هستند ـ نيز کسی نتواند جز تأييد آن سخنی بر زبان بياورد. متأسفانه اين خواسته او در بيست و سه سال گذشته به برکت ماشين سرکوب و خفقان جمهوری اسلامی، محقق شده است. اما مايلم با توجه به شرايط جديدی که در داخل نظام به وجودآمده ، پيشنهادی به محمد نوری زاد بدهم.

نوری زاد به دنبال کشاندن رهبر به عرصه پاسخگويی است و رهبر ، آن را برای خود دامی خطرناک می پندارد. اگر رهبر، وجود قوای سه گانه در کشور را عليرغم بی کاره بودن آنها پذيرفته ، تنها به اين خاطر است که مشتی بی اراده و بی اختيار، در معرض انتقاد و اعتراض مردم باشند و او بدون توجه به دخالت های روز افزون خود در جزئی ترين امور کشور، همواره در جايگاه مدعی بنشيند و گرفتاری هايی را که خود خالق آنهاست به گردن ديگران بيندازد. البته گماشتگان رهبر که نام « رئيس قوه »‌را يدک می کشند مدتهاست دست او را خوانده اند و نقش رهبر در همه عقب ماندگی ها ،زورگويی ها و کژی ها افشا می نمايند. رئيس قوه قضائيه که بايد مراقب پياده شدن عدالت در کشور باشد با صراحت می گويد« وظيفه من ، جلب رضايت رهبراست » . رئيس قوه مقننه با تظاهر به شيفتگی نسبت به رهبر ، اظهار می دارد « اگر موضوعی مورد مخالفت رهبر باشد مجلس آن را کنار می گذارد » و رئيس دولت با افشاگری های نيم بند و فريب کارانه، در سخنرانی عمومی اعلام می کند که « برای خاطر رهبر عزيز، فعلاً سکوت می نمايم». در چنين شرايطی ،نوری زاد می تواند رؤسای سه قوه را به مناظره يا مصاحبه دعوت کند. در شرايط متعارف ، هم احمدی نژاد که به گفتگو با خبرنگاران بی خاصيت صدا وسيما عادت کرده و هم برادران لاريجانی ، فقط تن به گفتگو با کسی خواهند داد که پيشاپيش از همراهی او با خودشان مطمئن شده باشند. اما در شرايط فعلی احتمال می دهم دعوت شما ،احمدی نژاد را برسر يک دوراهی قرار خواهد داد . او اگر بخواهد روند رفتاری جديد در« متفاوت نمايیِ» خويش را ادامه دهد از پيشنهاد شما استقبال می کند تا به خيال خود از تريبون پرمخاطب نوری زاد برای ضربه زدن به همراهان گذشته خود اعم از برادران قاچاقچی سپاه ، برادران لاريجانی ، باند رفسنجانی وساير رقبای احتمالی در نمايش انتخاباتی سال ۱۳۹۲ بهره بگيرد.راه دوم برای احمدی نژاد بی پاسخ گذاشتن دعوت شماست . بر اين باورم که در شرايط فعلی ، احمدی نژاد راه نخست را انتخاب خواهد کرد زيرا اولاً عدم اجابت در خواستی که شما به صورت هم زمان برای رؤسای سه قوه می فرستيدرئيس دولت را در کنار دو لاريجانی قرار خواهد داد که در شرايط فعلی برای او مطلوب نيست. ثانياً احمدی نژاد مشاوران دنيا ديده ای دارد که به او خواهند گفت برای مؤثر سازی افشاگری هايش ، هيچ تريبونی بهتر از تريبون های غير حکومتی به ويژه رسانه های وابسته به اپوزيسيون ـ داخلی يا خارجی ـ نيست. می دانم احمدی نژاد به گفتگو با من و امثال من راضی نخواهد شد زيرا به او ياد داده اند که از ميان خارج نشينان ، تنها با خبر نگارانی گفتگو کند که زبان ايشان غير فارسی باشد و در مورد ايران ، اطلاعات زيادی نداشته باشند. اما شرايط شما در حال حاضر متفاوت است . احمدی نژاد می داند شما تنها نويسنده داخل کشور هستيد که به جای پرداختن به شاخه ها ، به سراغ ريشه ـ رهبر ـ رفته ايد و گمان می کنم او ، چنين فرصتی را غنيمت خواهد شمرد تا سخن خود را به خانه تعداد بيشتری از ايرانيان ببرد . از سوی ديگر، برادران لاريجانی هم که در شرايط فعلی رفتار خود را با احمدی نژاد و حملات او تنظيم می کنند ممکن است برای ضربه زدن به احمدی نژاد ، تريبون شما را مفيد بدانند و عليرغم کينه عميق از محمد نوری زاد ، به گفتگوی پيشنهادی با شما تن دهند .

اگر اينچنين شود ـ که احتمال وقوع آن دهها برابر بيشتر از تن دادن رهبر به پاسخگويی است ـ شما قادر خواهيد بود با هوشمندی خويش، سران سه قوه را وادار کنيد يک بار ديگر هيچ کاره بودن خود و اتکای همه امور به علائق يا کينه های رهبر را از طريق تريبون شما اعلام نمايند. نابسامانی درهمه عرصه ها و گسترش روز افزون آن ، چيزی نيست که با سخنرانی های يک طرفه رهبر، قابل مخفی سازی باشد. بسياری از هموطنان ، « مقصرِ غير پاسخگو » در خلق شرايط فعلی را نيز می شناسند . اما سخن گفتن شما با « بچه مرشد » ها همه نگاهها را به طرف « مرشد» ی خواهد برد که تا کنون هيچگاه مسئوليت هزينه سازی های خويش برای کشور را نپذيرفته و همواره تلاش کرده گناه تصميمات خويش را به گردن رؤسای بی اراده سه قوه بيندازد.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016