شنبه 12 اسفند 1391   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

اهميت تلاش برای پايان دادن به حصر خانم رهنورد و آقايان موسوی و کروبی، مهدی فتاپور

مهدی فتاپور
مبارزه برای پايان دادن به حصر آقايان موسوی و کروبی از طرف همه آنانی که به آينده کشور فکر ميکنند هم آنهايی که تغييراتی بنيادين را خواستارند و هم آنان که می‏کوشند امکان غلبه بر شرايط بحرانی امروز را فراهم سازند نقشی مرکزی يافته. تلاشی که هم يک مبارزه مدنی و حقوق بشری است و هم يک مبارزه سياسی

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


ويژه خبرنامه گويا

متن سخنان مهدی فتاپور در گردهمايی اعتراضی در پاريس

روز شنبه ۲۶.۰۲ در سالگرد حصر (حبس غير قانونی) خانم رهنورد و آقايان موسوی و کروبی گردهم‌آيی اعتراضی از طرف کنشگران جنبش سبز در پاريس برگزار شد. در اين مراسم اردشير اميرارجمند، بابک اميرخسروی، نوشابه اميری، پروين بختيارنژاد، بيژن حکمت، تقی رحمانی، احمد سلامتيان، محمد صادقی، مهدی فتاپور، علی کشتگر، و عبدالکريم لاهيجی صحبت کردند. در اين‏جا متن صحبت من (مهدی فتاپور) در اين مراسم درج می‏گردد.

آقايان لاهيجی و سلامتيان در صحبت هايشان از زاويه حقوق بشری حبس غير قانونی خانم رهنورد و آقايان موسوی کروبی را بررسی کرده و از همين زاويه بر ضرورت مبارزه برای پايان دادن به آن تاکيد کردند. من در صحبت هايم می‏کوشم از زاويه سياسی به اين حبس و تلاش برای پايان دادن به آن بپردازم
تعداد و کميت زندانيان سياسی در هر رژيم استبدادی منعکس کننده موقعيت رژيم، اقشاری که تحت فشارند و نيروهايی که در برابر سرکوب مقاومت می‎‏کنند است. مثلا قبل از انقلاب اکثريت زندانيان سياسی روشنفکران و جوانان بودند که نشان می‏داد کدام اقشار و نيروها در برابر استبداد آن روز قرار داشتند ومقاومت می‏کردند ويا پس از انقلاب زندانيان سياسی عمدتا وابستگان به سازمانهای سياسی، اقليت های قومی و مذهبی بودند. تشديد فشار بر زندانيان سياسی از ابتدای سالهای دهه شصت و افزايش تعداد زندانيان منعکس کننده راهی بود حاکميت در آن روز در پيش گرفته و سرکوب جريان‏‏های مخالف را در دستور قرار داده بود.

زندانيان سياسی را امروز عمدتا روزنامه نگاران، دانشجويان، فعالان جنبش مدنی و بخشی از مديران پيشين رژيم و يا بعبارت ديگر بخشی از نخبگان و مديران جامعه تشکيل ميدهند. جنبش سبز نشان داد که اکثريت قاطع چنين اقشاری خواهان تحولند. رژيمی که نخبگان جامعه را در برابر خود داشته باشد، شايد بتواند تا مدتی با سرکوب و خشونت قدرت را در دست داشته باشد ولی قادر نيست که حکومت کند و برنامه‏ها و خواسته‏های خود را عملی سازد. تجربه انقلاب بهمن و ده‏ها مورد مشابه نشان داد زمانی‏که مديران جامعه ناراضی باشند و مسئولان اجرايی رژيم مداوما روند نارضايتی تا طرفداری از تغيير را طی کنند، پايه‏های رژيم لرزان است و قادر نيست در برابر بحرانها مقاومت کند. روندی که ميتواند جامعه را با تنش هايی مواجه سازد که نتايج آن غيرقابل پيش بينی است.

کشور ما امروز با بحران‏های عميقی روبروست. تحريم های بين‏المللی، بحران اقتصادی، شکافهای درونی و گسترش نارضايتی اجتناب ناپذيربودن تغييراتی مهم در آينده‏ای نه چندان دور را نشان ميدهد. بعيد است که مسئولان رژيم ازشرايط حاکم بر کشور بی‏اطلاع باشند.

جنبش سبز و شعار محوری اين جنبش نشان داد که اقشار ميانی و نخبگان جامعه خواهان مشارکت در حيات سياسيند. متاسفانه تا به امروز مسئولان کشور در برابر ضرورت تغيير راه سرکوب و خشونت را برگزيده‏اند. اولين گام برای مقابله با خطراتی که ذکر شد بازکردن راه برای مشارکت مردم و نيروهای سياسی در اداره کشور است.

هر چند هر يک از زندانيان سياسی ويژگی خاص خود را دارد و از نسرين ستوده تا تاج زاده و از بهاره هدايت تا عبدالله مومنی هر يک نمادی از يک جنبش و نيروی اجتماعيند ولی حبس خانم رهنورد و آقايان موسوی، کروبی ويژگی دارد که آنان را از ديگر زندانيان سياسی متمايز می‏کند.

بنا به آمار خود رژيم آقايان موسوی و کروبی دارنده رای بيش از ۱۴ مليون نفرند. حصر آنها، حصر چند ده مليون رای است. حبس آنها به بند کشيدن مطالبات مدنی مليونها ايرانی و تقابل با خواست مشارکت در حيات سياسی آنهاست. و اين وِيژگی به تلاش برای پايان دادن به حبس غيرقانونی آنان را در چارچوب عمومی مبارزه برای آزادی زندانيان و باز شدن فضای سياسی اهميتی ويژه می بخشد.

صحبت هايی که دوستان ديگر در رابطه با فعاليت متشکل و همراهی همه نيروها و تشکيل يک کميته جهانی برای پايان دادن به اين حبس با مشارکت چهره‏های حقوق بشری طرح کردند مورد تاييد من است و از تکرار آن پرهيز ميکنم ولی علاوه بر اين اقدامات پايان دادن به اين حبس نيازمند يک سری تدابير سياسی است که هم فکری همه نيروها را طلب ميکند.

اولين گام برای بوجود آمدن شرايط مناسب جهت مشارکت در حيات سياسی پايان دادن به اين حصر است. آزادی آنان هم شرط مقدماتی حرکت در جهت تغيير است و هم محصول تعادل نيرويی جديد.

مبارزه برای پايان دادن به اين حصر از طرف همه آنانی که به آينده کشور فکر ميکنند هم آنهاييکه تغييراتی بنيادين را خواستارند و هم آنان که می‏کوشند امکان غلبه بر شرايط بحرانی امروز را فراهم سازند نقشی مرکزی يافته. تلاشی که هم يک مبارزه مدنی و حقوق بشری است و هم يک مبارزه سياسی

مهدی فتاپور


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016