دوشنبه 6 آبان 1392   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

بيانيه ۳۲۵ فعال سياسی، کنشگر مدنی، استاد دانشگاه و مدافعان حقوق بشر در محکوميت بی حرمتی به خانواده ميرحسين موسوی

بهره مندی از حق ملاقات امن، بديهی ترين حقی است که خانواده مير حسين موسوی و زهرا رهنورد می بايست از آن بهره مند باشند. اما اين حق در ملاقات اخير دختران موسوی و رهنورد به خشن ترين شکل ممکن نه تنها ناديده گرفته شد بلکه با توهين و ارعاب و خشونت ملاقات عيد غدير تبديل به رويدادی تلخ و شوک آور شد.
در اين ملاقات محافظان زن با طرح تقاضای موهن و خلاف اخلاق و نامتعارف، فضا را متشنج کردند و در نهايت بی شرمی به صورت نرگس و زهرا موسوی سيلی زدند. در اين ميان يکی از نگهبانان دست نرگس موسوی را که برای دفاع از خودش بالا آمده بود، گاز می گيرد.
همه اين اتفاقات در حالی ميافتد که مير حسين موسوی از پشت ميله ها و شيشه ها صدای درگيری ها را می شنيد و زهرا رهنورد نيز از نزديک شاهد ماجرا بود . اين هتاکی و برخورد های ننگ آور در شرايطی صورت می گيرد که بحث هايی در خصوص رفع حصر و حبس رهبران نمادين جنبش سبز به مناسبات عيد غدير در جريان بود. اما اينک مير حسين موسوی و زهرا رهنورد بايد فضای سنگين حبس را با اندوه عميق بی حرمتی به فرزندان شان در خانه خود تحمل نمايند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


بی شک مسئوليت اين اقدام شرم آور مستقل از اينکه خودسرانه صورت گرفته باشد يا نه، متوجه دست اندرکاران دستگاه امنيتی کشور و در راس همه آنها شخص رهبری است. سابقه برخورد های تند و بيدادگرانه نگهبانان فوق با خانواده و شخص مهندس موسوی و تداوم فعاليت آنها نشان می دهد، گستاخی اين جماعت به حمايت ها و دلگرمی های پشت پرده اصحاب قدرت متکی است.
از سوی ديگر درخواست بيرون آوردن لباس های زير تنها می تواند با هماهنگی مسوولان بالاتر صورت پذيرد. ادعای خودسر بودن چنين درخواستی هدف فريب افکار عمومی برای سبک کردن بار عمل زشتی را دنبال می کند که با عکس العمل شديد افکار عمومی و شبکه های اجتماعی روبرو شد.
اما در اصل کارنامه سياه جمهوری اسلامی و ارتکاب جنايت هايی به مراتب سنگين تر در گذشته، امروز کار را به جايی رسانده است که کانديدای رياست جمهوری تاييد شده از سوی شورای نگهبان را نيز تحمل نکرده با او و خانواده اش به شدت برخورد می کنند. مير حسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد تاوان ايستادگی بر مواضع حق طلبانه خود و مقاومت در برابر ولی فقيه ستمگر و مستبد را پس می دهند. حاکميت در خيالی خام می پندارد با تداوم حبس خانگی غير قانونی و امنيتی کردن فضای زندگی آنها می تواند مقاومت آنها را در هم شکسته و يا وادار به سکوت بسازد.
بر خلاف ادعاهای کاذب ماشين تبليغاتی حکومت، خيزش مجدد جنبش سبز و آشکار شدن حقانيت مواضع آزادی خواهانه موسوی، کروبی و رهنورد همچنان کابوس سلسله جنبانان استبداد دينی وسرکوب خونين جنيش اعتراضی خرداد ۸۸ است. ازاين رو، نيرو های حکومتی برای زمينه سازی جهت تمديد شرايط پليسی و فشار بر رهبران نمادين جنبش سبز به التهاب آفرينی های مصنوعی روی آورده اند و اقدام به رفتاری کردند که نه تنها با اعلاميه جهانی حقوق بشر و کنوانسيون های حقوق مدنی و سياسی مغاير است بلکه با قوانين داخلی جمهوری اسلامی نيز مطابقت ندارد. رفتاری که کرامت انسانی و حداقل های شرافت و عدالت را رعايت نکرده و به راحتی شان و حقوق افراد بيدفاع را زير پا می گذارد.
حبس خانگی در نظام مجازات های رسمی حکومت وجود ندارد. موسوی، کروبی و رهنورد نه تنها در هيچ دادگاهی محاکمه نشده اند بلکه حتی قرار بازداشت نيز برای آنها صادر نشده است. طبق اصل ۳۶ قانون اساسی که برای حکومت الزام آور است، حکم به مجازات و اجرای آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. شورای امنيت ملی مرجع صالح برای مديريت مسائل موسوی و کروبی نيست.
اما حتی اگر به فرض محال موسوی و کروبی مشمول شرايط بازداشت موقت هم باشند، باز آنچه بر آنان گذشته و بخصوص هتاکی به فرزندان آنها با موازين و عرف موجود تطابق ندارد. ملاقات منظم از حقوق زندانيان است که بايد بدور از تنش و به صورت امن برگزار شود. ملاقات در حضور مامورين امنيتی نياز به تفيتش کامل بدنی و عريان شدن در برابر مامورين ندارد. اين اقدام عجيب و نامتعارف نشانگر اراده هايی است که می خواهند با اذيت و آزار قامت استوار موسوی و کروبی و رهنورد را رنجور سازند.
از آنجا که مهندس موسوی از بيماری قلبی رنج می برد و حجت الاسلام کروبی نيز به دليل محروميت از نور آفتاب در معرض بيماری های ناشی از کمبود زياد ويتامين دی است، نگرانی جدی وجود دارد که حرکت های ايذائی و بدرفتاری های نيرو های امنيتی پروژه ای هدفمند و برای زمينه سازی جهت مرگ تدريجی آنان باشد.
ما امضا کنندگان اين نامه ضمن هشدار به حکومت برای حفظ سلامت و امنيت آقايان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، تعرض و بی حرمتی ننگين نيرو های امنيتی به دختران مهندس موسوی را شديدا محکوم می کنيم. به باور ما عاملان و آمران اين صحنه سازی های شرم آور بايد در اسرع وقت محاکمه شوند و به سزای اعمال شان برسند. رفتار مامورين خاطی و هتاک مطابق قوانين خود حکومت از جمله اصول۲۲ و ۳۶ قانون اساسی و مواد ۵۷۰ ، ۵۷۲ و ۵۷۵ و ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود و همچنين از مصاديق خشونت جنسی و فيزيکی است. اين ماموران بايد فورا از حفاظت زندانيان سبز ترخيص شوند و تحت پيگرد قرار گيرند. عدم دسترسی آزاد و مصون از تعرض مامورين حکومتی نيز نوعی شکنجه روانی و اذيت و آزار محسوب می شود .
البته ما از ويرانه قضايی و رئيس عدالت گريز آن اميدی نداريم. آلودگی اين دستگاه به نفوذ صاحبان قدرت و تنزل آن به اراده اقتدار گرايان حاکم، مجال دادرسی و استيفای حقوق شهروندان را از آن سلب کرده است.
موضع يک مقام اطلاعاتی دولت در باره اين حادثه گرچه وعده بررسی می دهد تا اگر تقصيری از ماموران سر زده روشن شود اما پيشاپيش دختران موسوی و رهنورد را به رفتار «خلاف ضابطه» متهم می کند و مدعی است که آنها به ماموران حمله کرده اند! اين شيوه از مشی اعتدالی و مردمی به دور است. از رئيس جمهور و دولت انتظار می رود که به وظايف قانونی و سوگند خود در پاسداری از حقوق ملت عمل نمايند تا به نحوی مناسب از خانواده مهندس موسوی اعاده حيثيت گردد.
وقوع اين رويداد تاسف بار و همچنين شرايط نگران کننده آقای کروبی در حبس خانگی مسئوليت حاميان جنبش سبز و اهتمام آنها به شکست حصر خانگی را دو چندان می سازد. درهای حبس خانگی موسوی و کروبی زمانی باز می شود و سرکوب حقوق قانونی و شهروندی رهنورد پايان می يابد که در ازای عمل اعتراضی مستمر و موثر، موازنه قوای موجود تغيير يابد. در پايان ضمن همدردی با دختران مهندس موسوی می گوييم اگر چه تحمل هتک حرمت عمله استبداد دينی، سخت و دشوار است، اما تحمل آن اسباب افتخار و شرافت است. نتيجه صبر ها و مقاومت های امروز، رويت تخلف ناپذير طلوع صبح آزادی در فردای ميهن است.
فهرست امضا کنندگان به ترتيب حروف الفبا
الف-(۳۵-۱) آرش آباد پور، صابر آذربايجانی، پيوند آرامش، کيان آريائی، سيامک آقا زينعلی، کاوه آقا صالح، علی آقائی، سعيد آگنجی، احسان ابراهيمی، محمد ابراهيمی، بابک اجلالی، مهرداد احسانی پور، مهرداد احمد زاده، علی احمدی، معين احمدی، فواد ارفعی ملک زاده، آرنوش ازرحيمی، نعيم اصفهانی، امير حسين اعتمادی، آرش اعلم، بيژن افتخاری، نازک افشار، علی افشاری، کاوه اقتصادی، بهرام امامی، ميثم امان الهی درچه، منوچهر اميری، مهدی امينی، ميثاق امينی، وهاب انصاری، مريم اهری، رضا اورک، پيام اولاد عظيمی، محمد اوليايی فرد، پرويز اينانلو
ب-(۳۶-۵۶) بابازاده، جمشيد بابايی، هادی بابايی، ندا بادامچی، فاريا بارلاس، احمد باطبی، رضا باغ بدرانی، يزدان باغستانی، ايرج باقرزاده، رقيه باقری، سارا باقری، ميثم باهو، عطيه بختيار، رجب بذر افشان، مهران براتی، خسرو بندری، شهلا بهار دوست، فواد بهرام مومن، سياوش بهمن، بهروز بيات، امير بيگلری،
پ- (۵۷-۶۴)ميثاق پارسا، بهرام پرتوی، زهره پردلی، سپيده پور آقايی، احمد پور شيرودی، احمد پولاد زاده، عسل پيرزاده، بيژن پيرزاده
ت- (۶۵-۷۰)حبيب تبريزيان، حسين ترکاشوند، حجت تقی پور، علی تقی پور، نيره توحيدی، محمد علی توفيقی
ث- (۷۱)محمد ثانی
ج- (۷۲-۸۵)مهدی جامی، سحر جاويد تاش، ريحانه جبار وند، ايزد جباری، مغان جزايری، رقيه جعفری، سعيد جعفری، ناما جعفری ، اميد جلالی، محسن جلالی، مهران جليلی، علی جمشيدی، فريده جهان بين، پويا جهاندار
چ- (۸۶-۸۸)رامين چاوشی، رضا چرندابی، مسعود چناسی
ح- (۸۹-۱۰۲)مهدی حاذق اعظم، اصلان حسنلو، امجد حسين پناهی، علی حسين خانی، علی حسين مرادی، امين حسينی، صابر حسينی، فاطمه حقيری، اميد حقيقت جو، فاطمه حقيقت جو، بيژن حکمت، عباس حکيم زاده، محمد حيدری، شاهرخ حيدری
خ- (۱۰۳-۱۰۵)محمود خادمی، محمد خان بابا تهرانی، خسرو خسروی
د- (۱۰۶-۱۱۳)فريبا داودی مهاجر، علی داوری ايلامی، محمد جواد درد کشان، مهرداد دروبش پور، آرش دشتکار، حسين دشتی، فرهاد دفتری، محمد علی دولت آبادی
ر- (۱۱۴-۱۲۴)فريبا راد، نيما راشدان، احمد رافت، جواد رحمتی، مسلم رستم پور، جمال رستمی، سجاد رستمی، محمد رشوند قزوينی، سحر رضا زاده، فيروزه رمضان زاده، علی اصغر رمضانپور،
ز- (۱۲۵-۱۲۹)روح الله زم ،عارف زمانی، محمد زند زيارانی، ماندانا زنديان، اصغر زين اليدن
س- (۱۳۰-۱۴۱)مير حميد سالک، نسترن سامی، بهروز ستوده، مهدی سحرخيز، نسيم سرابندی، آيدا سعادت، مجتبی سلطانی، پارسا سميعی، محمد سهيمی، رضا سياوشی، مهرداد سيد عسگری ، سلمان سيما
ش- (۱۴۲-۱۶۱)علی شاکری، رحيم شامبياتی، شيدا شاه محمدی ، نيلوفر شايگان، مسعود شب افروز، داراب شباهنگ، امير ساسان شرفی، حسن شريعتمداری، جواد شريفی نيا، رضا شريفی نيا، شبنم شعبانی، اکبر شقايق، الهه شکرائی، ليلی شکوهی، آزاده شهسوار، آزاده شيرازی، حميد شيرازی، کاوه شيرزاد، شايان صاحب قلم، صادق شجاعی
ص- (۱۶۲-۱۷۱)کاويان صادق زاده ميلانی، علی صادقی، مسعود صالحی، امير صحتی، کوروش صحتی، علی صدر، ميترا صفاری، علی صمد، محمد صنيع، فرهاد صوفی
ض-معصومه ضياء(۱۷۲)
ط-(۱۷۳-۱۸۲)اشکبوس طالبی، حسن طالبی،رئوف طاهری، يلدا طاهری، شهران طبری، حسين طراز، مريم طهماسبی، سياوش طهماسبی، احسان طوسی، محمد طيبی
ظ- (۱۸۳-۱۸۴)فرانک ظريفی، حميد رضا ظريفی نيا
ع-(۱۸۵-۲۰۰)ضيا عابدی پور، شهره عاصمی، سعيد عامی زاده، غلام عباسی، مزدک عبدی پور، علی عدالت، مهدی عربشاهی ،يوسف عزيزی بنی طرف، سعيد عظيمی، خسرو علاف اکبری ، کاظم علمداری، حسين علوی، مريم عليخانيان، ندا عليزاده، حسين عليزاده محسنی، حسين عيسی لو
غ- (۲۰۱-۲۰۳)مصطفی غفوری ورزنه، فرزاد غيبی، احمد واحديان غفاری
ف-(۲۰۴-۲۱۶)محسن ف.مهر، مسعود فتحی، علی فتوتی، سبحان فخاريان، تاياز فخری، علی فراهانی، خير الله فرخی، رامين فرزانه، حسن فرشتيان، ناهيد فرهاد، فاطمه فرهمندپور، کيوان فروزان، شهاب فيضی،
ق- (۲۱۷-۲۲۶)حميد رضا قاسمی ، رضا قاضی نوری، صنم قاهری، صفورا قدوسی، حسين قديم خانی، زهرا قرايی، صمد قره داغی، ارکيده قره قزلو، رضا قريشی، علی اکبر قنبری،
ک-(۲۲۷-۲۴۶)منير کاشف، علی کاغذ چی، محبوبه کرمی، سمانه کريم زاده، رقيه کريمی، آرش کريمی، بهزاد کريمی، رضا کريمی، سعيد کريمی، محمد کريمی، علی کفاشی، نعيمه کفشدوز، علی کلائی ، علی کمره ای ، پروين کهزادی، ارسلان کهنمويی پور، احسان کوروش فر، بهزاد کوشا، سياوش کيال، عليرضا کيانی،
گ- (۲۴۷)کامياب گيوه کی
ل-(۲۴۸)مزدک ليماکشی
م- (۲۴۹-۲۹۹)مصطفی مالکی، رضا مبين، علی مجيدی، رضا مجيدی، هادی محب ،فريد محسنی، شريفی محمد، مجيد محمدی، بهروز محمدی، علی محمدی، محمد محمدی ، محمد طاهر محمدی راد ، فيروزه محمودی، سودابه محمودی، مهدی محمودی، پويان محموديان، مرتضی محيط، ناصر مختاری فر، احمد مدادی، آزاد مستوفی، زينب مسعود نيا، مينو مشتاق، احمد مشعوف، اسماعيل مشهدی، محمد مصطفايی، محسن مطلق، فرخ معتضد نيا، منصور معدل، عبدالحميد معصومی تهرانی، مهران معماريان، مريم مقدم، شاهين مقرب ( ايرانی)،منوچهر مقصود نيا،پيمان ملاذ،پروين ملک،محمد صادق مليانی،علی مميزی ،نوشين منوچهری،محمد مهدوی،بهزاد مهرانی، بهناز مهرانی، ساناز موسوی، عليرضا موسوی، علی اکبر موسوی خوئينی، نويد مولا پناه، مهران مولوی فر، عبدالکريم مير فرد، محمد ميرزايی، احمد ميرزايی، فرحناز مينايی پور، رويا مينايی نژاد،
ن- (۳۰۰-۳۱۵)ندا ناصری، اشکان ناصری، حميد ناصری، مرتضی نام نژاد، پيمان نايب ولی، يوحنا نجدی، روجا نجفی، کتايون نشاطی پور، بورگان نظامی نرج آباد، علی نظری، آرسن نظريان، شروين نکويی، وحيد نوذری، اکبر نياکان، مجيد نيکنام، حسين نيکنام امينی
ه-(۳۱۶-۳۲۰) جواد هاشمی، نادر هاشمی، ابوذر هداوند، فريدون هرمزد ياری، مهدی همتی
و- (۳۲۱-۳۲۲)معصومه ويس مرادی، داريوش وثوقی
ی- (۳۲۳-۳۲۵)محمود يار محمدی، محمد حسن يوسف پور، سلی يونسی


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016