دوشنبه 18 آذر 1392   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

سالگرد صدور اعلاميه جهانی حقوق بشر فرخنده باد، بيانيه مشترک ٣٣ تشکل ايرانی در خارج از کشور

در ۶۵ سالگی اعلاميه جهانی حقوق بشر، مردم ايران همچنان از بسياری حقوق مندرج دراين قرارداد جهانی که متضمن حفظ آزادی وکرامت انسانی است محروم ميباشند و پاسخ جمهوری اسلامی به مدافعان حقوق بشر در اين کشور همچنان زندان، شکنجه و اعدام است . برای اعتراض به نقض مداوم و سيستماتيک حقوق بشر در ايران، و برای رساندن صدای حق طلبانه مردم ايران به گوش مدافعان حقوق بشر در سرتاسرجهان، از تمامی نهادها و شخصيت های وفادار به اعلاميه جهانی حقوق بشر دعوت ميکنيم که در سالگرد صدور اين سند تاريخی، با اقدامی هماهنگ و مشترک، در کارزاری وسيع و جهان ، خواسته های حقوق بشری مردم ايران را بگوش مجامع بين المللی و وجدان‌های بيدار در کشورهای مختلف برسانيم. بی ترديد مبارزه پيگير و سرتاسری ما ، ميتواند خودکامگان حاکم برايران را به عقب نشينی مجبور سازد.

در سالگرد صدور اعلاميه جهانی حقوق بشر، امسال نيز مانند سال‌های گذشته، توجه جهانيان را به عمده ترين موارد تبعيض و نقض حقوق بشر در ايران جلب می‌نمائيم و از جمله خواستار حقوق زير برای هموطنان دربند و ستمديده ايران می‌گرديم.

• آزادی تمامی زندانيان سياسی – عقيدتی و پايان دادن به مجازات حصر خانگی.

• لغو شکنجه و مجازات اعدام و ساير مجازات های قرون وسطائی در ايران (سازمان جهانی عفو بين الملل، زندان انفرادی را نيز به مثابه يک نوع شکنجه اعلام داشته است).تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


• پايان دادن به تمام تبعيض هائی که جمهوری اسلامی بر شهروندان ايرانی اعمال داشته و ميدارد و به رسميت شناختن حقوق برابر برای همه شهروندان ايرانی.

• تأمين آزادی بيان , قلم , انديشه و مطبوعات و فعاليت های هنری و گردش آزاد اطلاعات و لغو قانون سانسور دولتی.

• به رسميت شناختن حق تجمع و گردهمائی برای شهروندان ايرانی و فعاليت آزاد و علنی تشکل‌های سياسی و صنفی و حرفه ای با توجه به حقوق مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر و مصوبات کنوانسيون‌های بين المللی.

همبستگی برای حقوق بشر در ايران
اگر به عنوان يک نهاد می‌خواهيد اين بيانيه را امضا کنيد، با ايميل زير تماس بگيريد :
free.iran.for.all.iranians@gmail.com

امضا کنندگان:
۱ـ مادران پارک لاله ايران
۲ـ اتحاد برای ايران / بلژيک
۳ـ اتحاد برای پيشبرد سکولار دموکراسی در ايران / شيکاگو
۴ـ اتحاد برای پيشبرد سکولار دموکراسی در ايران / لوس آنجلس
٥ـ اتحاد برای پيشبرد سکولار دموکراسی در ايران / نيويورک
٦ـ انجمن حقوق بشر و دمکراسی برای ايران / هامبورگ
٧ـ انجمن فرهنگی ايران و سوئيس / ژنو
٨ -انجمن مدافع دموکراسی در ايران / جنوب کاليفرنيا
٩ ـ جمهوری خواهان دموکرات و لائيک ايران
١٠- بنياد اسماعيل خويی
١١ـ جامعه دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ايران / جنوب کاليفرنيا
١٢ـ جامعه ی دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ايران / سوئد
١٣ـ حاميان مادران پارک لاله - ايتاليا
١٤ ـ حاميان مادران پارک لاله - دورتموند
١٥ ـ حاميان مادران پارک لاله - ژنو
١٦ ـ حاميان مادران پارک لاله - فرزنو
١٧ ـ حاميان مادران پارک لاله - لندن
١٨ - حاميان مادران پارک لاله - لوس آنجلس / ولی
١٩ ـ حاميان مادران پارک لاله - هامبورگ
٢٠ - خانه همبستگی مهر/ کلن
٢١ـ شبکه همبستگی ملی ايرانيان فرزنو / کاليفرنيا
٢٢ـ صدای موج سبز ـ جنبش سبز / بيرمنگهام
٢٣- صدای موج سبز ـ جنبش سبز / کارديف
٢٤- صدای موج سبز ـ جنبش سبز / لندن
٢٥- فدراسيون اروپرس
٢٦- کانون فرهنگ و هنر / فرزنو
٢٧ - کانون ايران آزاد
٢٨- کانون سيمرغ / دورتموند
٢٩ - کميته دفاع از مبارزات مردم ايران / شيکاگو
٣٠ - کميته مستقل ضد سرکوب شهروندان ايرانی / پاريس
٣١ - کنشگران سياسی ايران - جنوب کاليفرنيا
٣٢- همايش ايرانيان / هامبورگ
٣٣- فعالين حقوق بشر و دموکراسی برای ايران-هامبورگ


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016