جمعه 21 آذر 1393

سخنان جنجالی یوسف اباذری، استاد دانشگاه تهران در تحلیل تاثر عمومی در مرگ مرتضی پاشایی

به گزارش خودنویس دکتر یوسف اباذری، جامعه شناس و استاد دانشگاه در جلسه بررسی و نقد مرتضی پاشایی که چند روز پیش در تهران برگزار شد، از وضعیت اجتماعی امروز ایران و سیاست‌زدایی از سوی حکومت انتقاد کرد. او همچنین روش پاسخ‌گویی «تکراری» روحانی را فاشیستی خواند و گفت که دولت اعتدال تمام قصدش این است که مسائل سیاسی را کنار بزند تا مسائل حقیقی سیاسی مطرح نشود:


Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2009 news.gooya.com
All rights reserved for the original source