سه شنبه 26 اسفند 1393   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


پرخواننده ترین ها

شهر استکهلم در دفاع از حق ورود زنان به استاديوم ها در ايران، شیرین شمس


وقتی زنان در ايران از پشت در ورزشگاه ها که هيچ سهمی نه از استاديوم دارند نه از آزادی، تماس ميگيرند و ميگويند شما در خارج از کشور صدای ما باشيد، چطور ميتوانيم بی تفاوت باشيم؟! وقتی می گويند رو به مردم دنيا بگوييد که ما پشت دربهای استاديوم آزادی، به دست مامورين نيروی انتظامی باتوم ميخوريم، کتک ميخوريم، بازداشت ميشويم و خانواده هايمان ساعتها و روزها از ما بيخبر می مانند، چطور ميتوانيم بی تفاوت باشيم؟!

روز سه شنبه ۳۱ مارس، بازی تيم ايران و سوئد می تواند فرصت کليدی باشد برای ما شهروندان استکهلم و ديگر شهرهای سوئد، که اگر به تماشای بازی ايران و سوئد ميرويم درحين تشويق تيم دلخواهمان، در داخل و خارج از استاديوم فرندز آرنا، صدای زنان در ايران باشيم که نزديک به چهار دهه است تحت حاکميت مذهبی از ابتدايی ترين حقوق خود محروم اند. قطعا حمايت و همبستگی ما از زنان در ايران که هيچ سهمی از حضور در استاديومها ندارند چون جرمشان "زن" بودن است، در پيش بردن خواسته های زنان درايران و جنبش رهايی زن از هر گونه ارتجاع و ستم، تاثير گذار خواهد بود.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


در اين زمينه به اطلاع می رساند از طرف تيم ادمينی صفحه “انقلاب زنانه “Women´s Revolution که متشکل از فعالين داخل ايران و خارج هستند، در فيسبوک ايونتی راه اندازی کرديم تا از همه مردم انساندوست و ورزش دوست که ميخواهند به تماشای مسابقه فوتبال ايران و سوئد در استکهلم بيايند، بخواهيم که به هر شکلی که ميتوانند از حق ورود زنان ايرانی به استاديوم ها در ايران دفاع کنند. از داخل بردن يک کاغذ A۴ گرفته تا بنرهای پارچه ای و غيره که روی آن "حق ورود زنان ايرانی به استاديوم ها در ايران" مطالبه شده است تا توجه دوربين ها را به مطالبه خود جلب کنند و اين موضوع را به رسانه ها و خارج از استاديوم فرندز آرنا بکشانند.

ما ميتوانيم با ايجاد موجی متحد و هماهنگ در دفاع از حق زنان ايرانی در استاديوم فرندز آرنا و در آينده در ديگر استاديومهای خارج از کشور، جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشينی کنيم تا درب های استاديومها را به روی زنان در ايران باز کند.

با جنبش رهايی زنان در ايران همراه شويد. مردم همبسته هرگز شکست نميخورند. ما ميتوانيم صدای آنها باشيم.

شيرين شمس

به نمايندگی از ادمين های انقلاب زنانه و به نمايندگی از زنان داخل ايران که سهمی از آزادی ندارند و برای بدست آوردن آزادی در حال مبارزه اند.

صفحه انقلاب زنانه:
https://www.facebook.com/womens.revolution1
لینک اونت صدای زنان در ایران باشیم(استادیوم برای همه): https://www.facebook.com/events/734475863332706/
تلفن تماس برای اطلاعات بيشتر:
۰۰۴۶۷۳۹۶۸۱۴۳۸
۰۰۴۶۷۶۰۸۰۰۶۸۰


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016