Monday, Jun 5, 2017

صفحه نخست » کشیشی که از کلیسا به خدا زنگ می‌زند

gg18dx8k-small.jpgوبلاگ ناظران رادیو فرانسه، کسی نمی‌داند که او شماره تلفن را از کجا گیر آورده است اما به هر حال یک کشیش در زیمبابوه مدعی است که شماره تلفن خدا را دارد و در زمان برگزاری مراسم‌های مذهبی به صورت مستقیم به خدا زنگ می‌زند و با او گفتگو می‌کند و مدعی است یک خط مستقیم به بهشت دارد.


پائول سایانگور یک کشیش است که یک در کلیسا که خود آن را پایه‌گذاری کرده است مشغول به کار است.


این کشیش در جلسات مذهبی خود رسماً در میان مردم حاضر در کلیسا به خدا زنگ می‌زند:"الو... اونجا بهشته؟ چه خبرا خداوند متعال؟"سپس رو به جمعیت می‌کند و می‌گوید:"خدا از همه موئمنین می‌خواهد که برای بچه‌های این زن [زنی که در مقابل او قرار دارد] دعا کنند، یکی از آنها آسم دارد و دیگری نیز صرع دارد. آنها در "بولاوایو"شهری در جنوب غربی زیمبابوه زندگی می‌کنند."پس از آنکه این اطلاعات از سوی زن مورد تأیید قرار گرفت، مردم کشیش را تشویق کردند.

«چه‌طور خدا می‌تواند از طریق یه خر حرف بزند اما از طریق تلفن نه؟»

پائول سانیانگور کشیشی که مدعی است از طریق تلفن با خدا گفتگو می‌کند و همچنین روی آب راه می‌رود:

یک‌بار پیش آمد که من با خدا به صورت تلفنی حرف بزنم. خدا در انجیل گفته است که از طریق یک خر با مردم گفتگو کرده است، چرا تلفن نه؟
مردم باور نمی‌کنند که خدا از طریق یک تلفن با مردم حرف بزند اما اینکه از دهان خر صدایش دربیاید باور می‌کنند.
مشکل این است که این روزها خیلی‌ها می‌گویند که مسیحی هستند اما واقعاً نیستند.
اگر شما باور نمی‌کنید که خدا از طریق تلفن حرف زده است چرا باور می‌کنید که خدا چشمان یک کور را شفا داده است و یا مسیح روی آب راه رفته است؟
گفتگو با خدا ارتباطی به داشتن شماره تلفن ندارد بلکه به رابطه من با خدا مربوط می‌شود.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com