Thursday, Jun 15, 2017

صفحه نخست » بنی‌صدر: خامنه‌ای کنترلش را از دست داده، ترورها برایش مائده آسمانی‌اند!

Abolhasan_Banisadr.jpgابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس جمهوری پس از انقلاب ایران در مصاحبه با رادیو "عصر جدید" که در زیر فایل صوتی آن را دریافت می‌کنید، می‌گوید: سخنان آقای خامنه‌ای نشان می‌دهد که آنچه از روی یادداشت می‌گوید، نظم و انضباط دارد، ولی وقتی که می‌خواهد آنها را توضیح بدهد، رشته سخنانش، گسیخته می‌شود و معلوم می‌شود که واقعاً کنترل خود را از دست داده است. ۱۷ نفر کشته و ۴۲ نفر زخمی شدند، بنابر همان قرآن، «اگر یک بی‌گناه کشته شود، تمام بشریت کشته شده»، پس بشریت را ۱۷ بار کشته‌اند، به این می‌گویید "ترقه‌بازی"؟! در کله این آدم، انسان و حیاتش، قیمتی ندارد! فرض کنیم که می‌خواهید ضعف سپاه را بپوشانید، اصلاً فکر کردید، چه می‌گویید؟ و در چه مقامی، می‌گویید "ترقه‌بازی"؟! قطعاً نمی‌دانید چون بعدش تسلیت گفتید، پس ترقه‌بازی نبوده! هم می‌خواست ترس‌اش را بپوشاند و هم موقعیت را تشخیص نداده که چه حرفی باید زد.Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy