Friday, Jun 23, 2017

صفحه نخست » محمد نوریزاد دردیدار "ویژه" با خامنه ای: شما تعادل اعصاب و روان خود را از دست داده اید

محمد نوریزاد در۲۶مین تحلیل هفتگی از شبکه جهانی «دُرّ تی وی» به تشریح دیدار "ویژه" خود با رهبر نظام حاکم بر ایران پرداخت، و گفت در این دیدار با وجود این که همراهان رهبری عصبی شده بودند از آنها درخواست کردم که آرامش خود را حفظ کنند، و آنگاه خطاب به آقای خامنه ای گفتم به دستور شما خیلی ها درایران اعدام، زندانی و از کشور تارانده شدند. محمد نوریزاد در دیدار "ویژه" با رهبر نظام خطاب به ایشان گفت شما از سال ۸۸ خیلی عبوس و بداخلاق شده اید، و این خط و مشی تند و تیز نشانه این است که شما تعادل اعصاب و روان خود را از دست داده اید، مگر شما از عالم چاقوکشی خبر دارید یا در این زمینه تجربه دارید که میگویید اینهایی که در آمریکا بر سر کار آمده اند مانند چاقوکشان تازه کار هستند که نمیدانند چه کار میکنند!؟
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com