Tuesday, Dec 5, 2017

صفحه نخست » ماشااله آجودانی: سیاست در ایران احتیاج به انقلاب فرهنگی دارد

Mashallah_Ajoudani.jpgکیهان لندن ـ احمد رأفت ـ آیا در ایران ساختارهای تولید اندیشه چون روزنامه، کتاب، دانشگاه و اندیشکده‌ها قادر به انجام وظیفه خود هستند؟
آیا گروه‌های سیاسی ایرانی اپوزیسیون، با وجود زیست و رشد در کشور‌های دمکراتیک، توانسته‌اند با جوامع این کشورها ارتباط برقرار کنند؟
آیا گروه‌های سیاسی توانسته‌اند با جامعه مدنی رابطه‌ای سالم برقرار کنند؟
آیا دمکراسی در گروه‌های سیاسی ایرانی نهادینه شده است؟
آیا تنها با تغییر نظام و دولت در ایران می‌توان به دمکراسی دست یافت؟
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com