Monday, Oct 15, 2018

صفحه نخست » دعوت مشترک حسن شریعتمداری و حشمت‌الله طبرزدی به اعتصاب سراسری

shariatmadari_Tabarzadi.jpgملت شریف ایران
هموطنان گرامی،

خیزش گسترده و عمومی دیماه ۹۶ - آغازابراز اراده ملی - در همبستگی برای تغییر رژیم و گذار از جمهوری اسلامی بود.

در این حادثه خودجوش مردمی - با وجودگستردگی آن، همه گروهها و طبقات و اقشار اجتماعی، که از سرعت بی سابقه گسترش اعتراضات و اجتماعات، به اکثر نقاط کشور، غافل گیر شده بودند، مجال حضور و پشتیبانی نیافتند.

جای برنامه ریزی و مدیریت و هماهنگی در آن خالی بود و خودانگیختگی اعتراضات، همه از جمله فعالان مدنی و سیاسی و حقوق بشری را عافلگیر کرده بود.

اینک در آستانه تشکیل و اعلام عمومی " شورای مدیریت دوران گذار"، متشکل از افراد خوشنام و باسابقه سیاسی، صنفی و مدنی، اعتصاب گسترده شما هم میهنان گرامی و بویژه اصناف عزیز که در پاسخ به دعوت تنی جند از فعالان شناخته شده سیاسی و با تلاش شبکه‌های اجتماعی به ویژه شورای هماهنگی رسانه‌های مبارز، در حمایت از اعتصاب گسترده کامیون داران صورت گرفت، بی تردید، نقطه عطفی در تاریخ مبارزات مدنی و خشونت پرهیز ملت ایران در برابر نظم خودکامه، ناکارآمد، فاسد و ظالم جمهوری اسلامی بود.

نقطه عطف از این نظر، که پیوندی را که نظام جمهوری اسلامی، به هر قیمتی از انعقاد آن میخواست و میکوشد که با همه توان جلوگیری کند، بیک باره برقرار کرد. پیوندی میمون و مبارک و لازم و ضروری برای رهائی از این نظام فاجعه بار و ضد انسانی و ضد ایرانی. پیوند بین شخصیتهای سیاسی و شبکه‌ها و رسانه‌های مبارز با بدنه‌ی جامعه، پیوند بین اعتراض و اعتصاب و مدیریت آن بمنظورگسترش دامنه و تاثیر آنها و کاستن از هزینه و هدفمند نمودن و بهینه سازی تلاشهای همگانی.

اینک و در آستانه‌ی ۲۲ و ۲۳ مهرماه و تحصن سراسری فرهنگیان و سایر طبقات اجتماعی، این پیوند، به خوبی برقرار شده و مقدمه‌ای برای موفقیت تلاشهای آینده میباشد.

لذا پس از مشورتهای گسترده با فعالین مدنی، سیاسی و حقوق بشری برنامه زیر را برای ادامه اعتصابات اعلام میداریم:

۱- اعتصاب و تظاهرات، از مدنی ترین و مسالمت آمیزترین و موثرترین، روشهای مبارزات مدنی خشونت پرهیز بر علیه نظامهای خودکامه است.

۲- اعتصابات تا اعلام بعدی، بطور منظم و متناوب هر هفته تکرار خواهد شد. اعتصاب گسترده و عمومی در این هفته و روزهای یکشنبه ۲۲ دوشنبه۲۳ مهرماه میباشد.

۳- اعتصابات، حد اقل یکروزه است. تا هزینه اعتصاب در نبود صندوق حمایت از اعتصاب کنندگان برای همگان قابل تحمل باشد. هدف اولیه‌ی اعتصابات سراسری، ایجاد اتحاد در بین طبقات گوناگون اجتماعی است.

۴- اگر اصناف خود تحمل اعتصاب بیشتری داشتند، به ابتکار خود میتوانند اعتصابات را ادامه دهند.

۵- از قشر مرفه و کارافرینان محترم، میخواهیم که با تاسیس صندوق کمک به اعتصابات، تا حد ممکن، ازخسارت دیدگان این اقدام ضروری ملی پشتیبانی کنند. پشتیبانی همه‌ی شهروندان از کامیونداران اعتصابی، به هر شکل ممکن و حتا با اهدای یک شاخه‌ی گل، ضرورت دارد.

۶- از همه اقشار ملت از زنان و جوانان، به ویژه، دانش آموزان و دانشجویان و استادان تقاضای پیوستن به اعتصابات و ابراز یگانگی و همبستگی ملی داریم. انتظار ما از صنایع ملی بزرگ مانند نفت و پتروشیمی و کارمندان آمادگی برای پیوستن به اعتصابات در فرصتهای مناسب است.

۷- ما از همه تشکلهای مدنی - حقوق بشری - سیاسی و صنفی و شخصیتهای شناخته شده ملی از زن و مرد، خواست حمایت از اعتصابات را داریم. همچنین پیشنهاد اکید داریم که از اعتصاب شکنان در بازار و خیابان، خرید ننموده و عوامل موثر و وابسته‌ای که به اعتصاب شکنی مبادرت می‌کنند را معرفی نمایید.

۸- اعتصاب فراگیر بازار سنندج و تبریزوآذربایجان و کردستان وخوزستان و سیستان و بلوچستان و ترکمنها و لرها و بختیاریها و قشقائیها نمایش باشکوه همبستگی ملی رنگین کمان تیره‌های ایرانی را به نمایش گذاشت. این همبستگی برای همه ایرانیان بسیار ارزشمند و برای ساختن ایران آینده بر مبنای دموکراسی و بدون تبعیض‌های گوناگون بسیار حیاتی و امید بخش است.

۱۰- این اعتصاب‌ها میتوانند خواستهای صنفی گوناگونی داشته باشند. ولی همه اصناف عزیز میدانند که درحضور حاکمان فاسد، ناکارآمد و خودکامه فعلی، این خواسته‌ها بطور بنیانی و اساسی، قابل تحقق نیست. ما پیشنهاد میکنیم که در کنار پی گیری خواسته‌های دیگر خود، از فرصت پیش آمده استفاده نموده و اتحادیه‌های صنفی وسندیکائی خود را با اخراج عوامل حکومتی، از آن خود نمائید. این کار، سندیکاهارا مستقل نموده وموانع را از پیش پای انها برخواهد داشت.

به امید فراگیری و استمرار اعتصابات و اعتراضات و ارتقاء همبستگی ملی.

حسن شریعتمداری - حشمت‌الله طبرزدی

۲۱ مهرماه ۱۳۹۷ خورشیدی.

مطلب قبلی...
مطلب بعدی...


Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy