Sunday, Oct 6, 2019

صفحه نخست » یک پرفورمنس اعتراضی در خیابان‌های آبادان

این گزارش را شهروندخبرنگار ایران‌وایر از آبادان برای ایران‌وایر تهیه و ارسال کرده است. «مهسا» در توضیح این گزارش نوشته است: این هنرمند آبادانی در خیابان‌های شهر پرفورمنسی با عنوان «سرنگ» را اجرا کرد. بعد از پایان پرفورمنس با او گفت‌وگو کردم. نامش را پرسیدم پاسخی نداد. می‌گفت زیبایی کارهای اعتراضی و نمایش‌های مفهمومی به این است که هنرمندش را کسی نشناسد.
از او پرسیدم چرا این نمایش را اجرا تهیه و اجرا کرده که در پاسخ گفت: اسم این کار «سرنگ» است و هدفم از این پرفورمنس اعتراض به وضعیت فعلی کشور و مشکلاتی مانند: فقر، بیکاری، گرسنگی و عدم برابری حقوق زنان است. خسته شده‌ام به هرطرف که نگاه می‌کنم بدبختی و بیچارگی همه جا را احاطه کرده است. فکر می‌کنم به عنوان یک جوان وظیفه دارم از هنرم برای روشنگری جامعه و اعتراض به جمهوری اسلامی استفاده کنم.Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com