Monday, Jul 6, 2020

صفحه نخست » فیلم هجوم مردم در پاساژ فردوسی تهران برای خرید دلار ۲۲ هزار تومانی

کارکنان یک صرافی در یکی از پاساژهای تهران پشت درهای بسته روی صندلی‌های خود نشسته و از هجوم مردم برای خریدن دلار ۲۱ هزار تومانی فیلم می‌گیرند، سرگرم می‌شوند و به زمین خوردن همشهری‌های خود می‌خندند.Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com