Wednesday, Dec 30, 2020

صفحه نخست » همراه شو عزیز شجریان با صدای فرزندان ایرانیان مهاجر + فیلم

ostad_123020.jpgبی بی سی - شاگردان یک مدرسه زبان فارسی‌ وبرای کودکان در آمریکا، یکی از آثار محمد رضا شجریان را به صورت مجازی همخوانی کردند. موسسه "پردیس برای کودکان" بیش از ۲۰۰‌ دانش‌آموز دارد و با موسیقی و شعر سعی می‌کند آنها را با زبان فارسی و فرهنگ ایرانی آشنا کند.

این اثر موسیقی را ۴۲ کودک ایرانی‌تبار از شهرهای مختلف دنیا با هم تمرین و اجرا کرده‌اند.

بخشی از اجرای اثر "همراه شو عزیز" را همراه با توضیح پرهام حقیقی، معلم‌ موسیقی مدرسه پردیس ببینید.

Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com