Friday, Aug 6, 2021

صفحه نخست » رونمایی از همسر خیلی جوان خداداد عزیزی

عکسی از خداداد عزیزی یا همان غزال تیزپای آسیا و همسرش منتشر شده است. وی سال‌ها پیش عاشق دختری شد که او را برای زندگی مشترک انتخاب کرد، اما به دلایل شخصی هیچ گاه عکس همسرش را در هیچ جا به اشتراک نگذاشته است و حتی تعداد زیادی از همکاران او نمی‌دانند همسر خداداد عزیزی چه کسی است. آن‌ها سرانجام بعد از ازدواج صاحب دو فرزند شدند و میگوید بهترین ثمره زندگی ام دخترم فاطمه عزیزی و پسرم امیرحسین عزیزی است.
khodadad.jpg


Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy