Tuesday, May 31, 2022

صفحه نخست » آیا شما این ادعای خامنه‌ای را باور می‌کنید؟

رهبر جمهوری اسلامی در اینجا ادعا می‌کند از پنجره قطار در حال حرکت پریده است برای اینکه نمازش قضا نشود!

پرپیداست چنین شخصی با چنین میزان دروغگویی و ضعف شخصیتی نتواند کشوری همانند ایران را اداره کند.

****
train.jpg
***Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy