Monday, Aug 15, 2022

صفحه نخست » کسانی که "آیه‌هایِ شیطانی" را نخوانده بودند، اکنون آن را خواهند خواند، کوروش گلنام

Kourosh_Golnam_2.jpgحمله تروریستی به سلمان رشدی، نویسنده برجسته بریتانیایی تبهکاران و سیه‌رویان در ایران و وابستگان اندیشه‌های ویرانگر آنان چون مهاجرانی در لندن را شادمان ساخت. این بُزدلان که از اندیشه‌ورزی و پژوهش در ریشه‌یابی بودونبود یا راست ودروغ در هر زمینه‌ای که انسان اندیشه‌مند در پیِ آن بوده و هم‌چنان هست همیشه در هراس بوده‌اند چون توان رویارویی علمی با تکیه بر سند و مدرک قابل پذیرش دنیای پیش‌رفته را ندارند، دست به ایجاد ترس‌و‌ترور، آدم‌کشی و ویرانی می‌زنند.

چه سودی بُرده و می‌برند

ولی این پس‌ماندگان از دنیای پیش‌رفته امروز، از این رفتارهایِ ضدانسانی خود نه تنها سودی نخواهند بُرد که روز‌به‌روز به بیزاری از خود در سراسر جهان دامن زده و در تنگنای بیش‌تری قرار خواهند گرفت. آنان آن‌سویِ این رفتارهایِ خود را ارزیابی نکرده‌اند. گذشته از بیزاری همه انسان‌های آزاده از چنین وحشی‌گری و رسوایی هرچه افزون‌تر چنین دین‌مدارانی که ماندگاری خود را تنها در آدم‌کشی و ویرانگری می‌بیند، حتا شماری از کسانی که ۳۴ سال پیش که آخوند خمینی فتوای قتل سلمان‌رشدی را داد هنوز به دنیا نیامده بودند، امروز علاقه‌مند می‌شوند که کتابِ "آیه‌های شیطانی" سلمان رشدی را بخوانند. این درست واژگونه خواست فتوای خمینی و پیروان کوته‌فکر اوست. این فتوا می‌خواست از انتشار و خواندن این کتاب جلوگیری کرده و نویسنده آن را از گردونه زندگی بیرون کند که چنین نشد. امروز این کتاب و نویسنده آن به چنان شهرت جهانی رسیده‌اند که کمتر مانندی داشته است. این نویسنده برجسته نیز خوش‌بختانه این‌روزها از زخم‌هایِ اسلامِ‌خون‌ریز جان‌به‌دربرده است.
بیش از سه دهه پس از فتوایِ تبهکارانه قتل سلمان رشدی که کتابی فانتزی و ادبی است و نه ارزیابی از اسلام، اینک کتاب‌ها و نوشته‌هایی در نقد اسلام، محمد و قران نوشته و متشر شده که آیه‌های شیطانی در برابر آن هیچ نمودی ندارد. اسلام خون‌ریز، هراس‌افکن، گریزان از بحث منطقی و علمی در دنیایِ امروز جایی نخواهد داشت و چنین دین‌ونگرشی روزی خود از گردونه زندگی پبش‌رفته امروز به بیرون پرتاب خواهد شد.
به زودی آمارها را خواهیم دید که شمار خوانندگانِ کتابِ آیه‌هایِ شیطانی بالا خواهد رفت و کسانی نیز که تا کنون آن را نخوانده بودند، آن را خواهند خواند!Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy