Saturday, Sep 17, 2022

صفحه نخست » گوگوش در کنسرت: ۴۰ سال است این گرگ ها تک تک مهساها را می کشند

گوگوش، خواننده پرطرفدار ایران، کنسرت شامگاه یکشنبه خود در شهر فرانکفورت را به مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله‌ای که در بازداشت گشت ارشاد جان باخت، تقدیم کرد و او را «دختر ایران» نامید.

خانم گوگوش در ابتدای این کنسرت با صدایی که از اندوه می‌لرزید با اشاره به حکومت جمهوری اسلامی گفت: «بیش از چهل سال است این گرگ‌ها تمام مهساها را می‌کشند تا با ایجاد غم و غصه ما را هم به مرور از درون خود بکشند. چه باید کرد؟»

***


Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy