Saturday, Oct 1, 2022

صفحه نخست » ببینید: آخرین تصاویر از اعتراضات سراسری، یک‌شنبه ۱۰ مهر

دویچه وله - در حالی که تجمعات خیابانی شب‌ها شروع می‌شوند، دانشجویان در طی روز بانگ اتحاد و آزادی سر می‌دهند. شماری از کامیون‌داران اعتصاب در حمل و نقل را شروع کرده‌اند. در صحن علنی مجلس شعارهای بیعت با رهبری سر داده شد. تجمعات ضد حکومتی در مراکز آموزشی ایران ادامه دارند. یکشنبه دهم مهر، دانشگاه‌‌ تهران، شریف، علم و صنعت، امیرکبیر، تربیت معلم، دانشگاه شیراز، آزاد اصفهان، رازی کرمانشاه، کرمان، مازندران و علوم پزشکی کردستان عرصه شعارهای آزادیخواهانه و ضد دیکتاتوری بودند.

***

***
تهران لاله‌زار
***

اصفهان شاپور

***

تهران دانشکده فنی

***

کرمانشاه دانشگاه رازی

***

تصاویر اعتراضات امروز در نقاط مختلف ایران

***Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy