Wednesday, Nov 9, 2022

صفحه نخست » رشتی ها غوغا کردند

رقص بدون حجاب اجباری در میدان اصلی شهر رشت

***

خبر تکمیلی:

تیراندازی و شلیک گاز اشک آور به جمعی که در میدان شهرداری رشت می‌رقصیدند

غروب امروز از شهر رشت در گیلان تصاویری منتشر شده که نشان می‌داد گروهی از مردم در میدان شهرداری این شهر تجمع کردند و می‌رقصند. در این تصاویر بسیاری از زنان روسری بر سر ندارند.

گزارش شده که گروهی از موتورسواران به این جمع نزدیک شدند و سعی در پراکنده کردن آنها داشتند که با شعارهای جمعیت رو به رو شدند و در مقابل اقدام به تیراندازی و شلیک گاز اشک‌آور کردند.

بر اساس احکام شرعی ایران و قانون مجازات اسلامی رقص حرام و در ایران جرم محسوب می‌شود. در طول اعتراضات اخیر در ایران بسیاری از معترضان حتی در مراسم خاکسپاری عزیزانشان در اعتراض اقدام به رقصیدن کردند.Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy